Home>Front>Over 50.000 besøkte Kjerag i sommer
Front Nyhet Turløyper

Over 50.000 besøkte Kjerag i sommer

I løpet av sommerhalvåret besøkte over 50.000 turgåere Kjerag. Det er montert et telleapparat et stykke fra Øygardstølen som viste cirka 50.000 passeringer. I tillegg kommer de som går inn fra Hunnedalen og Flørli.

For noen år siden var det en eksplosjon med besøkende til dette populære turmålet. De tre-fire siste årene har det imidlertid blitt mer stabilt med stort sett samme besøkstall.

Opplysningene kommer fra Guro Sødergren, verneområdeforvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). Hun er en av tre forvaltere. Sødergren er plassert på Tonstad,  mens de andre to er plassert i Suldal og Valle. Natur og miljø var hennes fagområder ved Høgskolen i Telemark.

Interessen for friluftsliv var det nok foreldrene som var skapte. Kari Irene og Karl Emil Sødergren fra Sandnes har de siste 32  årene feiret påsken på Taumevasslettå i en av Statskog sine hytter, sammen med datteren Guro.

Guro har en administrativ stilling og har vært ansatt i SVR siden 2011. Befaringer er nødvendig og hennes ansvarsområde er fra Haukeli og sørover til Eiken i Hægebostad. Ifølge SVRs hjemmeside heter det om arbeidsoppgavene:

Annonse

Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.

1.500 villrein

  • Vi har en villreinstamme på cirka 1.500 dyr i sørområdet. «Sør- området» er definert fra Steinbuskardet og sørover. En liten, fin stamme som har god kondisjon. Bestanden er intakt og vi har ingen sykdommer etter de kontroller som er tatt, sier Sødergren. Opplysningene hennes er basert på forsking og observasjoner fra statlig oppsynspersonell i felt.

Forvalternes oppgaver er å ivareta Naturmangfoldloven og verneforskriftene.  Selve forvaltningen av Villreinenstammen er det andre som tar seg av. SVR jobber alltid imidlertid for bedre vilkår for villreinen.

Hverdagen på Tonstad er å behandle søknader som kommer fra grunneiere, turistforeninger, sauenæring og vannkraftutbyggere for å nevne noen. Lovverket skal følges, noe blir derfor behandlet administrativt, mens andre saker sendes til styret.  I styret sitter 11 ordførere sammen med tre fylkesoppnevnte personer. Turer i terrenget for å sjekke utbygginger, turløyper og lignende er en del av hverdagen.

Droner

I løpet av de  syv årene Guro har vært ansatt er det ikke blitt mer press fra brukere om å benytte seg av snøscootere, helikopter. Droner merker vi et økende press, da særlig i Frafjordheiane knyttet til Kjerag. Alt er imidlertid regulert. Snøscooterkjøring i området krever dispensasjon. Helikoptertrafikk må ha tillatelse. Å benytte droner på Kjerag er forbudt.

  • Nå ventes det endringer i lovverket for bruk av droner i alle verneområder, sier Guro Sødergren. – Det går mot forbud og ingen forstyrrelser i verneområder.

Sommerstid er det, som kjent, stor trafikk mellom Suleskard og Brokke. Ved Håhelleren er det laget et informasjonpunkt hvor turistene kan lese om landskapsområdet, både på norsk og engelsk. For å gi turistene en smakebit av fjellet, vil det nå bli opparbeidet en natursti. Da krysser du veien, går opp en liten dal og ned en bratt kleiv der kjetting vil bli montert for de som har behov for hjelpemidler. Går over dammen ved Rosskrepp og returnerer til Håhelleren. En liten times tur. Statskog som er grunneier og Sira-Kvina kraftselskap er orientert om planene.

Nasjonalpark

Nasjonalpark av dette naturområdet har også vært på tale, men interessen fra de 11 kommunene har heller vært liten. Kommunene må vise mer initiativ for at det skal bli nasjonalpark. Restriksjonene vil ikke bli mer omfattende, men den statlige støtten til turistformål og  andre gode tiltak vil bli større og bedre.

Turistløypa fra Lortabu til Sandvatn-hytta kan være en utfordring deler av året. Her er det  lokalitet for  jaktfalk. De hekker i dette området og er svært sårbare for stor trafikk på våren. Ornitologer følger derfor nå nøye med og hjelper SVR med kunnskap. SVR vurderer om det bør legges restriksjoner her.

Varder er et annet problem. Guro Sødergren oppfordrer alle som ser slike innenfor naturområdet om å rive de fleste. Noen kan være kulturminner. Estetisk ser det ikke bra ut og i kritiske situasjoner kan gjerne turister gå seg vill fordi de følger vardene. Utenfor verneområdet burde det vært informasjon på alle språk om at det ikke settes pris på bygging av den slags i Norge.

Stier og løyper, både fra turistforeningene og de lokale løypeforeningene innenfor kommunen, bør bli merket i arealplanen. Sødergren har kontroll over løypene i dag, men krever fortsatt vedlikehold av turistforeningens løyper slik at de blir opprettholdt i dagens standard.

Guro er stadig på farten i Sirdalsheiene sammen med hunden Kuling, en hund av typen Alaska Mallamute. Da har hun alltid med seg ”hotellet” i sekken eller pulken. Hun slår opp teltet der hun finner en gunstig plass.

  • Favorittområdet ditt ?
  • Jeg foretrekker Njadarheim-heiane. Flott turterreng når du har passert Urdalsknuten (Vest-Agders høyeste fjell 1.434 meter) og går innover Revsdalen og Josådalen. Fantastisk område.

Ryggsekk eller pulk og teltliv er blitt en livsstil, enten med sønnen, Asbjørn, hunden og andre familiemedlemmer eller venner, gjerne også alene. Sødergren har nå  startet med videre utdannelse. Hun satser på å bli oppsynsmann i Statens Naturoppsyn. I SVR finnes det tre oppsynsmenn. Utdannelsen går ut på å lære mer om miljølovene,  oppfølginger, kontroller og arbeid i felt.

Naturen er hennes arbeidsplass. I fint og dårlig vær. Sommer som vinter. Vind og blåst og stille. Ut på tur i all slags vær, frister Guro Sødergren, som har gått hele naturområdet til SVR på ski for å bli kjent i terrenget.

Foto: Guro Sødergren sammen med hunden ”Kuling”.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 12.01.01.jpg

Guro Sødergren har et stort område å være forvalter for i SVR.

Guro Sødergren observerer en reinsdyrflokk.

Sønnen Asbjørn og hunden ”Kuling” har hentet vann til Taumevasshytta.

Teltliv i Revsdalen.