Home>Nyhet>Snitt på 185 snødager i Sirdal de siste 30 år
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2015-03-06 13.22.22.jpg
Nyhet Turløyper

Snitt på 185 snødager i Sirdal de siste 30 år

Gjennomsnittlig var det 185 snødager i Sirdal i perioden 1989 – 2018 sammenlignet med forrige 30 års periode 1961 – 1990 som hadde 203 snødager. Det var en reduksjon på 19 og 17 dager for henholdsvis høydeintervallene 600-700 meter over havet og 900-1000 meter over havet.

Snøkartene er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for Aftenpostens medarbeider Øystein K. Langberg. Han laget en reportasje om kortest mulig kjørevei og mest mulig snø. Han ville finne det optimale stedet å kjøpe/bygge hytte, med utgangspunkt fra Oslo.

Da jeg leste reportasjen, kom jeg på alle advarslene vi fikk i 2005 – 2006 da vi bygget ny hytte på Sinnes. Mange artikler i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis anbefalte da rogalendingene til å kjøpe eller bygge hytte retning Røldal og Haukelifjell. Sirdal ville bli nokså snøfattig i framtiden hevdet disse. Foreløpig har ikke dette slått til. NVEs tall viser noe annet.

Lengden på skisesongen har variert i denne perioden etter at hytta vår var ferdig, men statistikken forteller at Hovden og Haukelifjell hadde gjennomsnittlig 180 og 179 snødager.

Vestlandet kom best ut av statistikken til NVE og Voss, Mykdalen, Kvamskogen og Stranda hadde over 200 snødager.

Annonse

Lavest snødager var det i Sirdal i høydeintervallet 600-700 meter over havet. Det er gjennomsnittlig cirka 150 dager. Høyest var det i høyden 900-1000 meter over havet som var cirka 190 snødager.

Ved samtlige hyttedestinasjoner har sesongen vært kortere de siste 30 årene enn den var i de foregående 30 år. Men også her kommer Sirdal bra ut av statistikken som vi nevnte tidligere. Skeptikerne har ikke fått rett så langt.

Foto: Snømengden vinteren 2015 var enorme og her må man ta gravemaskin til hjelp for å rydde taket i Tjørhomfjellet 6.mars.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2015-01-30 12.31.40.jpg

Store snømengder vinteren 2015. Her må tak og terrasse ryddes med snøskuffel 30.januar på Sinnes.