Home>Front>Videregående skole ønsker flere elever
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 10.52.41.jpg
Front

Videregående skole ønsker flere elever

  • Vi jobber nå aktivt med å få flere elever til Sirdal videregående skole. Roger Grubben leder prosjektet «Førstevalg Sirdal og arbeider aktivt med idrettslagene for å rekruttere flere til linjene for skiskyting og langrenn. I tillegg har vi fått en ny linje for rifleskyting. På siste møte i kommunestyret ble det også bevilget 230.000 kroner årlig til en stilling som spillerutvikler i fotball i Tonstad IL, forteller rektor Johan Vesteraas

Sirdal Videregående skole ble opprettet i 1987 og feiret i fjor 30 års jubileum. Skolen har kapasitet til 90 elever, men har nå bare 50 elever, fordelt på tre klassetrinn. I 2017 mistet de ca 15 elever til Team i Sandnes, tilknyttet Sandnes Videregående skole.

72 hybler står klar til elevene på Tonstad. Disse er på elevheimen like ved skolen og i tillegg er det mulighet for plasser ved Monan elevheim på andre siden av elven.

Toppidrett er et populært fag og skolen kan tilby høy kompetanse innen langrenn og skiskyting. I tillegg ble det startet et nytt fag i høst som omfatter rifleskyting. Det er typiske kandidater til å være med på Landsskytterstevnet som går på denne linjen.

Elevene har fysisk aktivitet i skoletiden hver dag fra mandag til torsdag. Toppidrett, breddeidrett og aktivitetslære står på programmet. I aktivitetslærer har de også andre idretter og friluftsliv. Om vinteren er mange av elevene opptatt med konkurranser i helgene.

Rekrutteringen til skolen skjer i hovedsak fra Rogaland og Agder-fylkene, men skolen har også flere elever fra Telemark og andre fylker. . Roger Grubben er kommet hjem igjen og han har stor tillit i skimiljøet med sin kunnskap. Han jobber med prosjekt «Førstevalg Sirdal» og reiser blant annet rundt til klubbene.

Annonse

Sirdal kommune støtter prosjektet med en 50% stilling. Den andre halvparten av lønna er det Sirdal Ski som støtter. Sirdal Ski er det lengstlevende teamet innen skiskyttermiljøet i Norge, de har holdt på siden starten på 1990-årene. Roger Grubben har stilling der som sportssjef.

Sirdal Ski Skiskyting eies av skiskytterkretsene Rogaland og Agder, mens Tonstad Idrettslag tar seg av langrennsdelen i Sirdal Ski. Lærerne på skolen er også trenere for Sirdal Ski og med på treninger og konkurransene utenom skoletid. To snøsamlinger er allerede gjennomført i Trysil og på Geilo i høst, med en uke på hvert sted.

De som bor på hybel får borteboerstipend på 4437 kroner pr måned og betaler hybelleie inklusive mat 4966 kroner pr måned. Elevene på Sirdal Ski må i tillegg betale 19.000 kroner per år. Beløpet dekker trening, samlinger og transport, men ikke overnattinger ved konkurranser.

Nå satses det på breddeidrett med fordypning i fotball. Det siste året har ikke Tonstad IL greid å stille juniorlag for gutter og jenter. Tonstad er avhengig av elever på skolen for å stille lag. Derfor er kommunen nå med på et spleiselag med 230.000 kroner for å ansette en spillerutvikler. Dermed håper det lokale fotballmiljøet å kunne stille med lag igjen. En blanding av elever og lokale.

13 årsverk er det ved skolen, administrativt og lærekrefter. Skolen har slitt mest med å få stabilitet på trenersiden innen langrenn, men har fra våren en løsning på plass som man har stor tro på.

Sirdal Videregående skole er en liten spesialskole. Derfor må det jobbes hardt for å få nye elever til skolen. Vesteraas har fullt fokus på rekruttering for å øke elevtallet. 18. – 20. januar skal det være multisportweekend med konkurranser og trening innen langrenn, skiskyting, skyting og fotball. Det blir sosialt opplegg på kveldene, og åpent hus på skolen lørdag ettermiddag. Det blir en helg med fokus på rekruttering. Han håper det vil gi resultater og spre interessen for skolen.

Foto: Rektor Johan Vesteraas ved Sirdal videregående skole.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 10.59.29.jpg

Sirdal videregående skole ønsker flere elever.