Home>Nyhet>Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø

Elbil-eiere vil ventelig måtte betale 50 prosent av taksten for vanlige biler for å passere Øvstabøbommen på fylkesvei 45. I tillegg vil det bli dyrere å passere med vanlig bil etter takstøkning. Kommunestyrene i Sirdal og Gjesdal skal behandle saken innen utgangen av februar og gi tilbakemelding til Statens Vegvesen.

Omlegging av takst- og rabattsystemet på fylkesvei 45 er tidligere blitt behandlet i de to kommunestyrene. Da ønsket både Sirdal og Gjesdal å beholde dagens system.

Fylkestinget i Rogaland vedtok 12. juni i 2018 å legge fram nytt forslag til takster i Finnfast-prosjektet og Gjesdal-prosjektet som kommunene må behandle på nytt. Det ble også foreslått å innføre bompengeavgift for nullslippskjøretøyene i takstgruppe 1, i tråd med Stortingsvedtaket.

Nullslippskjøretøy i første halvår 2018 utgjorde cirka 2.5 prosent av inntektene ved Øvstabøbommen.

Datasystemet som registrerer og priser passeringene gjennom bomstasjonene i Norge blir byttet ut i år. Det nye systemet håndterer ikke forskuddsbetaling mot rabatt. Omleggingen skjer 1. august.

Annonse

Dersom Sirdal og Gjesdal vil beholde dagens takst- og rabattsystem, må Ferde AS få melding om det senest i februar. Ferde må i så fall kjøpe inn et datasystem som kan håndtere forskuddsbetaling. Statens Vegvesen og Ferde har vurdert at et slikt datasystem vil koste cirka 20 millioner kroner og ha mellom 30-40 millioner kroner i årlige driftskostnader. Driftskostnadene for fylkesvei 45 Gjesdal var om lag 3,5 millioner kroner i 2017, noe som vil medføre en vesentlig økning i kostnader dersom en velger å beholde dagens takst- og rabattsystem.

Kommunene avgjør om det skal innføres bompengeavgift for nullutslippskjøretøy. Den skal i så fall ligge mellom 0 og 50 prosent av den ordinære taksten.

Beregninger viser at omleggingen til nytt system skal gi omtrent samme bompengeinntekter til selskapet som i dag.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt fra 3.501 kg.

Statens Vegvesen har registrert et lokalt ønske om å verne lokale storbrukere ved omlegging til nytt takst- og rabattsystem. Det blir derfor foreslått at det innføres et passeringstak på 15 passeringer per måned for takstgruppe 1, mens takstgruppe 2 ikke får passeringstak. Grunnen til at passeringstak for takstgruppe 2 ikke blir foreslått, er at taksten for denne kjøretøygruppen må økes fra 79 kroner til 1.875 kroner, om de skal ha et tak på 15 passeringer.

I finansieringen av fylkesvei 45 Gjesdal er det lagt til grunn en prisjustering av bompengetakten med veksten i konsumprisindeksen. Prisvekst fra forrige justering i juli 2011 til november 2018 utgjør 17.9 prosent. Dermed blir forslaget:

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-14 14.55.07.png

Kristian Bauge, seniorrådgiver i Statens Vegvesen, opplyser at det er kommunene som avgjør om de skal gå over til fellesløsningen med etterbetaling som Ferde tilbyr, eller opprettholde dagens system med forskuddsbetaling.

Arkivfoto: Nytt takst- og rabattsystem ved Øvstabøbommen.