Home>Samferdsel>Fylkesvei 45 er åpnet for trafikk
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.54.19.jpg
Samferdsel

Fylkesvei 45 er åpnet for trafikk

Fylkesvei 45 er nå klar for trafikk igjen. Det blir lysregulering, men søndag ettermiddag blir det manuell dirigering for å få unna Sirdalstrafikken.

Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen ved Lomeland av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal, er fjernet. Skadene på veibanen er utbedret etter at en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn, falt ned på veien etter sprengning ved rassikring.

  • Veibanen hadde fått skader, både i asfalten og ellers. Nå er skadene utbedret, forteller byggeleder Sigbjørn Sande i Statens Vegvesen.
  • Torsdag avsluttet vi rensearbeidet med at et helikopter skylte ned rester av jord- og steinmasser fra fjellsiden. Helikopteret brukte da en ”brannbøtte” til arbeidet, forteller geolog Agnes Haker i Statens Vegvesen.

I neste uke starter Mesta og Kåsen Fjellsikring arbeidet med å bolte usikre partier, før de skal henge opp netting over denne fjellsiden.

Foto: Brøytemannskapene klar for å rydde Fv 45 mellom Ålgård og Oltedal.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.53.03.jpg

Foto: Vegvesenet har nå fjernet ”grusputa” og massene som kom ned fra fjellsiden

Annonse