Home>Front>Fylkesvei 45 klar for trafikk klokka 1300
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.54.19.jpg
Front Ukategorisert

Fylkesvei 45 klar for trafikk klokka 1300

Fylkesvei 45 er nå klar for trafikk igjen. Det blir lysregulering fra i dag og søndag ettermiddag blir det manuell dirigering for å få unna Sirdalstrafikken.

Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal er fjernet. Skadene på veibanen er utbedret etter at en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn, falt ned på veien etter sprengning ved rassikring.

  • Veibanen hadde fått skader, både i asfalten og ellers. Nå er skadene utbedret og veien kan åpnes, forteller byggeleder Sigbjørn Sande i Statens Vegvesen.
  • Torsdag avsluttet vi rensearbeidet med at et helikopter skylte ned rester av jord- og steinmasser fra fjellsiden. Helikopteret brukte da en ”brannbøtte” til arbeidet, forteller geolog Agnes Haker i Statens Vegvesen.

I neste uke starter Mesta og Kåsen Fjellsikring arbeidet med å bolte usikre partier, før de skal henge opp netting over denne fjellsiden.

Foto: Brøytemannskapene klar for å rydde Fv 45 mellom Ålgård og Oltedal.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.53.03.jpg

Foto: Vegvesenet har nå fjernet ”grusputa” og massene som kom ned fra fjellsiden

Annonse