Home>Front>Kafedrift på Kvæven i helgene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.28.04.jpg
Front Kvæven Nyhet

Kafedrift på Kvæven i helgene

Mens arbeidene pågår med å innrede et nytt kjøkken på Kvæven infosenter, vil ”Smak i Sirdal” starte med en midlertidig kafedrift. Da vil produksjonen av mat foregå i en buss utendørs, mens selve salget av mat til kafeen og ”take away” foregår innendørs.

  • Vi har leid en liten spesialbygd buss fra Molde som vi skal bruke mens arbeidene på nytt kjøkken pågår, forteller Renate Albrigtsen som driver ”Smak i Sirdal” sammen med Selma Kvæven.

I januar og februar vil kafedriften være åpen på lørdager fra klokka 1100 – 1600 og søndager klokka 1100 – 1500. Det vil da være mulig å kjøpe en gryterett eller en suppe som ”dagens” varmrett. Det er også mulig å kjøpe kaffe, kaker eller påsmurt brødmat. I tillegg tilbys mat fra ”butikken” som kan tas med hjem eller til hytta.

  • Hvis du ønsker et glass øl eller vin er det også anledning til å få kjøpt det, sier Renate som håper det kan bli folksomt nå siden det er kommet nysnø de siste dager.

Da kontrakten med kommunen ble inngått på forsommeren i 2018, var det garantert at lokalene skulle være ordnet og tilpasset til 1. desember. Det ble tidlig avklart at industrikjøkken var påkrevd for den slags drift.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune, innrømmer at kommunens administrasjon er kommet alt for seint i gang med planleggingen.

Da industrikjøkken var avklart og bestemt i samarbeid med Mattilsynet, arkitekt, leietakerne og kommunen, måtte det gjøres en del ekstra tilpasninger. Ny strømkabel i tillegg til å øke dimensjonering av vann og avløp. Mattilsynet krevde sluk i golvet og nye overflater på golv og vegger, samt ny ventilasjon.

Annonse

Konsekvensene av forsinkelsene vil være at kommunen ikke klarer å holde de avtaler som kontraktsmessig er inngått.

Nå har imidlertid Renate og Selma ordnet med mobilt kjøkken utendørs og spiseplass innendørs. Da er de i alle fall kommet i gang med prosjektet som de har jobbet lenge med. Normal drift med nytt kjøkken blir det ikke før i mars.

Foto: Selma Kvæven ( til venstre) og Renate Albrigtsen har startet med klargjøring for helgen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.28.20.jpg

Det mobile kjøkkenet i bussen er parkert utenfor Kvæven infosenter.