Home>Front>Langrennspor over Sira-brua
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-23 13.29.34.jpg
Front Nyhet Turløyper

Langrennspor over Sira-brua

Nå er det gode langrennspor over den nye brua som krysser Sira og kobler seg til løypenettet med en sikker og god bru. Julie Olsen, daglig leder for Sirdalsløyper sier at denne brua er et ekstra pluss til løypenettet.

Åge Haugen, som kjører tråkkemaskinen, sier at det er helt glimrende å passere brua. Ingen problemer. Nå er også de siste gjerder på Neset-siden kommet på plass.

Brua er 40 meter lang, 5.5 meter i bredde og 3.5 meter høy på midten for vannføringen. Brua bæres av tre fundamenter og det midtre fundamentet er det 30 tonn med betong.

Det er bygget ny vei til brua fra Neset-sida. Veien på den andre siden, fram til Sinnes, skal opparbeides neste sommer. Da vil det bli en helårsvei, ski vinterstid og gang- og sykkelvei i sommerhalvåret. Da blir det mulig å gå rundt Sinnesvatnet.

Foto: Rekkverket på Neset-sida er kommet på plass og gjør passeringen mye sikrere. Langrennsporene onsdag var flotte.

Annonse