Home>Front>Mislykket sprengningsforsøk
Front

Mislykket sprengningsforsøk

  • Sprengningsforsøket på å få ut den største blokka (se bilde) ovenfor Oltedalsveien eller fylkesvei 45, ble mislykket tirsdag ettermiddag. Det ble opprettet luftputer øverst i sprekken og ladet med sprengstoff nede, forteller geolog Agnes Haker i Statens Vegvesen.

Dessverre var det to patroner som ikke gikk av, noe som medførte at bare deler av steinblokka kom ned.

Nå jobbes det med å få detonert de 2 patronene, slik at det ikke ligger sprengstoff igjen. Så får en gjøre nytt forsøk onsdag med mer sprengstoff, både oppe og nede.

Denne steinblokka er estimert til å være 150 kubikkmeter, eller cirka 400 tonn. Etter befaring i fjor oppdaget geolog Agnes Haker hvor store sprekker det var i denne blokka. Å sikre den på stedet, ville være en omfattende operasjon. Derfor ble det besluttet å sprenge den ned.

Mannskapene fra Mesta og Kåsen Fjellsikring har en meget tøff og risikofull jobb med å klatre opp og ned fjellsiden.

  • I fjellsiden er det masse løse steiner som en ikke ser fra veien, derfor er det nødvendig å renske opp i dette fjellpartiet, sier Haker.

Flere fjellpartier fra krysset der fylkesvei 287 tar av til Madland og Brekko og fram til Oltedal på fylkesvei 45 vil bli sikret med bolter og netting. Nå må en først få ned de planlagte steinblokker, før en snakker om det videre arbeidet.

Annonse

Først skal denne fjellsiden renses og sikres slik at det ikke kommer steiner ned på den trafikkerte fylkesvei 45.

Veien vil være stengt til fredag 18. januar klokka 1200, men blir Veivesenet ferdig med arbeidet før den tid, åpnes veien tidligere.

De som skal kjøre til Oltedal, Dirdal, Gilja, Byrkjedal og Sirdal, bør kjøre via Sviland på fylkesvei 315 Søredalen og fylkesvei 508 over Seldalsheia til Oltedal, eller motsatt hvis du kommer ovenfra. Du kan selvsagt også benytte deg av fylkesvei 503 fra Byrkjedal gjennom Gloppedalsura og til Vikeså.

Foto: Steinblokka (ovenfor fylkesvei 45) hadde en kraftig sprekk og derfor ble det vedtatt å sprenge den bort. (Foto: Agnes Haker, Statens Vegvesen).

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:2019-01-15 13.49.23.jpg

To medarbeidere jobber med å lade sprengstoff i steinblokka.

Geolog Agnes Haker oppdaget den store sprekka ved befaring.