Home>Kommunen>Rolig budsjettdebatt i formannskapet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-17 18.39.27.png
Kommunen Nyhet

Rolig budsjettdebatt i formannskapet

  • Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har kommet med mange gode forslag til besparelser, både på kort og lang sikt. Vi kan imidlertid ikke gå med på at en avdeling på Sirdalsheimen (sjukeheimen) skal stenges. Kuttene skal ikke gå ut over de eldre. Vi kan heller ikke akseptere at foreldrebetaling til barnehage og SFO skal økes, sa varaordfører Egil Netland (kr.f) under debatten i Sirdal formannskap, som for øvrig forløp rolig og bare varte i 20 minutter.

Netland håper det kan bli en god prosess der partiene er tydelige og konkrete i kommunestyredebatten neste torsdag.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) håper kommunestyret kan komme fram til langsiktige tilpasninger og ta vare på de gode tiltakene. De kortsiktige tiltakene må tas først, så håper han på at en kan unngå slike ekstra budsjettomganger i framtiden. Han håper på større handlingsrom.

Siri Ovedal (ap) ga ros til Netland fordi han så klart signaliserte hva Kristelig Folkeparti ønsket å være med på i denne budsjettrunden. Ovedal var bekymret for den usikkerhet som var kommet i enhetene i kommunen. Ikke bra. Hun ville ikke verne noen områder og ville se hele økonomien under et.

Rolf Guddal (ap) advarte mot retningsendringen som flertallet gikk inn for for tre år siden. Feil kurs, mente Guddal. De var positive til å være med å rette opp, men advarte mot å ivareta særinteresser.

Jon Uleberg (h) mente signalene fra Arbeiderpartiet bærer preg av omkamp. Han signaliserte også at Høyre langt på vei vil støtte Netlands forslag.

Annonse

Foto: Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) håper det ender opp med større handlingsrom.