Home>Front>Skiarena får mye ros – 5.813 dugnadstimer
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-25 17.37.35.jpg
Front Nyhet Skiskyting Sport

Skiarena får mye ros – 5.813 dugnadstimer

  • Vi har mottatt mye ros fra fagmiljøene når det gjelder løypenettet og utformingen av stadion-området. Personlig synes jeg også at vi har fått noe av det beste lysanlegget (LED) på en skiskytter-stadion, sier Roger Grubben, leder for anleggskomiteen for Sirdal Skiarenas nye anlegg på Tjørhom. Han har hatt med seg Roy Hegre og Arvid Tjørhom i komiteen.

Sirdal Skilag hadde fredag kveld invitert sponsorer og formannskapet i Sirdal kommune sammen med gruppelederne i kommunestyret. Bare ordfører Thor Jørgen Tjørhom og Karl Edvald Fjeldsaa fra bygdelista møtte fram.

Styret vedtok i 2007 at det var tid for å modernisere skianlegget. Ja, det var overmodent. Planene gikk imidlertid trått til å begynne med. Så ble det avbrudd fordi Kvæven kom inn som et alternativ til skistadion. To år (2012- 2014) stoppet det opp før planene på Kvæven ble skrinlagt.

15. september 2016 startet den store skogryddingen. Da hadde de inngått avtaler med grunneiere hvor løyper og framtidig arena skulle være.

Sirdal Skiarena holder både nasjonale og internasjonale mål med den utforming som anlegget har fått. Hermod Bjørkestøl har utformet løyper, mens Olav Aabel var konsulent på stadion og skiskytterdelen i samarbeid med Skilaget. De har de siste årene planlagt de siste store anlegg i Norge. Det ble tatt grep slik at stadion kan ha plass til 30 skiver, selv om det bare er 25 som er i bruk i dag.

Ved årsskiftet var det brukt 8.8 millioner kroner på det nye anlegget. Mest penger er gått med til sprengning, gravearbeid, masseutskifting, støping av fundamenter til skiver og på standplass. Regningen er på 5.3 millioner kroner.

Annonse

Det moderne lysanlegget koster 1.6 millioner kroner. Det gir lys på skivene og 53 stolper som fordeler lyset i løypenettet og på standplassen. Noen stolper gjenstår før det er fullført. Løypene (utsprenging, graving og drening av rør til 300.000 kr ) og byggene koster 1.9 millioner kroner.

Finansieringen er dekket inn av 4.7 millioner kroner i tilskudd fra Sirdal kommune. I tillegg er det mottatt tippemidler på 1.7 millioner kroner. Skilaget håper dette beløpet vil øke til 2.5 millioner kroner. Sponsormidler utgjør 1.2 millioner kroner. I tillegg er det benyttet oppsparte midler i form av egenkapital på 800.000 – 900.000 kroner. Dugnadsarbeid fra klubbens medlemmer pluss gjesteklubber utgjør hele 5.813 timer. Imponerende.

Skilaget har fem hovedsponsorer som har betalt 100.000 kroner hver. Disse er: Sparebanken Sør, Byggmester Roy Hegre, Solhytten, Sinneshyttå og Sira-Kvina Kraftselskap.

Miljø og trafikksikkerhet er også viktige punkter for Skilaget. Miljømessig er det viktig med kulefangere for å samle opp blykulene. 10 stk kulefangere fra Østersund er kjøpt via Kongsberg skistadion. 15 stk til må anskaffes.

For at de unge rekruttene skal slippe å trene på trafikkerte veier om sommeren vil deler av løypa bli asfaltert slik at de kan trene der på rulleski sommerstid. Fylkesveien er sterkt trafikkert og gang- og sykkelveien er også nokså folksom i perioder. Dette skal skje til sommeren.

53 nye stolper er også reist opp og fundamentert på plass. En fast dugnadsgjeng har sammen tatt seg av denne oppgaven med å montere LED-lysene, som er et miljøtiltak og strømbesparende.

Det siste kvartalet i fjor var å lage et ”klubbhus” av brakker som de hadde anskaffet fra Block Berge Bygg, inklusive en toalettbrakke.

Det som nå gjenstår er å få ferdig lysløypa med noen hundre meter slik at den blir 3.75 kilometer totalt. Tidtakersystem er på plass. 15 kulefangere mangler sammen med asfaltering.

På sikt er det ønskelig at løypa kan utvides til fem kilometer totalt. De ujevne vintrene vi har her i distriktet gjør at også en snøkanon til produksjon av snø er høyt prioritert.

  • Dette er blitt et meget viktig skianlegg for hele regionen, inklusive Sør-Rogaland, sier Grubben som gleder seg over anlegget som snart er ferdig for sine 200 medlemmer.

Foto: Roger Grubben har ledet anleggskomiteen for Sirdal Skiarena.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-25 17.51.25.jpg

Oda Grubben viste publikum hvordan det skal skytes under konkurranse.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-25 17.23.28.jpg

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom var til stede på åpningen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-23 18.27.23.jpg

Flott skistadion Sirdal Skiarena har tatt i bruk på Tjørhom.