Home>Front>Strøsand og isbrodder best på glattå
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-11 13.50.19-1.jpg
Front Samferdsel

Strøsand og isbrodder best på glattå

Det ustabile været denne vinteren, gjør at veier, gang- og sykkelveier og løyper, varierer fra dag til dag. Mildvær og regn gjør at det blir veldig glatt etter noe snø. Mens det neste dag fryser på igjen. Derfor går det unna på strøsanden, og butikkene merker etterspørsel etter isbrodder.

  • 3.200 tonn eller 160 billass med strøsand, har jeg levert fra dette sandtaket på Tonstad hittil i vinter, sier Arnt Ole Omlid fra Risa.

I desember gikk det med 2.500 tonn, mens det hittil i år er levert 700 tonn. Risa har ansvar for å strø fra Eiken til Tonstad og videre opp til Ådneram. I tillegg fylkesvei 45 fra GP-krysset til Tverråna. I tillegg kommer alle de private leverandørene som strør i hyttefeltene.

Omlid sier at det har gått med fryktelig mye sand denne vinteren. Sanden blandes med litt salt, for at den ikke skal fryse og tåle kjølen fra isen.

Selv om det gruses på veiene, må farten tilpasses forholdene. Det nytter ikke å kjøre fort og tro at sanden vil hjelpe i alle forhold. Må du bremse vil det nok gå med litt lenger oppbremsing før du stopper.

  • Vi har brukt mellom 60 og 80 tonn hittil i vinter med strøsand. Har aldri opplevd maken til strøing, nesten mer enn brøyting, sier Tor Sigve Vik i Sinneshyttå, som er den største privatbrøyteren i Øvre Sirdal.

Vik forteller at det har vært så glatt enkelte steder at traktoren med firehjuls-drift og kjettinger på alle hjulene er kommet på gli. Ikke noe kjekt når det skjer.

Annonse

Risa har depot for strøsand både i Kvinlog og på Sinnes. Det er nødvendig for å redusere kjøretiden for de som trenger sand til strøing.

Foto: Erik Vik, Sinneshyttå, viser fram sanden som kjøres ut.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-11 13.51.42.jpg

Sinneshyttå strør sand på det glatte underlaget på Brendeheia.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-01 13.33.30.jpg

Risa bruker shovel ved grusing på fylkesvei 45 1.nyttårsdag.