Home>Nyhet>Trafikkøkning i 2018
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-01 13.20.22.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikkøkning i 2018

I desember var det en nedgang i trafikken på 4.070 færre biler som passerte Øvstabøbommen i forhold til 2017. Totalt var det 24.387 biler som kjørte gjennom bommen. Seks dager var det over 1.000 passeringer, mens 30. desember hadde høyeste antall med 2.334 passeringer.

Samlet sett var det også en økning i forhold til 2017. I 2018 passerte 431.773 biler Øvstabøbommen, en økning på 23.136 biler, eller 5.7 prosent. Sammenligner vi med rekordåret 2016, var det en nedgang på 3.209 biler.

Mildvær og nedbør i deler av desember var nok med å dempe utfarten til Sirdal. Samlet sett er det utrolig så jevnt det er med biltrafikken gjennom året.

Foto: Hjemfarten på første nyttårsdag gikk litt tregt i GP-krysset opp fylkesvei 45 til Tjørhomfjellet.