Home>Front>Utbedring av Fv 45 ved Lomeland
Front Samferdsel

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal skal utbedres. Ifølge framdriftsplanen til Statens Vegvesen vil arbeidene starte til høsten. Arbeidene vil ventelig ta omkring ett år.

  • Trafikksikkerheten skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter, opplyser prosjektleder Per Ove Stokkeland i Vegvesenet. –Nå pågår forhandlinger med grunneierne og etterpå skal arbeidet lyses ut på anbud. Vi håper å kunne signere kontrakt før sommerferien.

To bakketopper skal senkes. Veien skal få en rett strekning og belysning skal monteres sammen med veiarbeidene. En bekk skaper litt problemer for framdriften, fordi den er fiskeførende. Det betyr at den planlagte broen over bekken ikke kan bygges før mellom juli og oktober i 2020. Bekken har god vassføring og den fører ned til Bjortjødna som er tilknyttet Nedre Bergsvatn.

Når gammel vei skal fjernes og ny bygges, vil det bli krevende med trafikkavviklingen på denne strekningen. Stokkeland regner med at en veibane kan brukes til dette formålet og lysregulering vil etter planen være alternativet i anleggsperioden.

Det finnes også flere omkjøringsmuligheter mens anleggsarbeidene pågår. Fra Ålgård kan man kjøre fylkesvei 286 til Madland og ta av ved Gjesdal kirke. De fleste som skal til Sirdal vil sannsynligvis kjøre over Sviland og Seldal og komme ned i Oltedal.

Utbedringen er kalkulert til omkring 25 millioner kroner. Dette er en del av ”Gjesdal-pakken” eller bomavgiften som kreves inn ved Øvstabøbommen.

Annonse

Foto: Når du kjører retning Sirdal, ser du stikkene som er satt opp i terrenget hvor utbedringen skal finne sted.

Den 800 meter lange strekningen skal rettes opp og to bakketopper skal senkes.