Home>Front>Venting for passering på Fv 45
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2019-01-22 11.00.08.jpg
Front

Venting for passering på Fv 45

Skal du kjøre mellom Ålgård og Oltedal, på Oltedalsveien eller Fylkesvei 45, må du regne med ventetid der de arbeider med rassikring ved Lomeland. Ventetiden kan være inntil en halv time før trafikken slippes forbi.

Mandag til og med torsdag pågår rensing, sikring og bolting av fjellsiden. Det vil pågå noen uker og deretter skal nettet for steinsprang henges opp, før vegvesenet er ferdig, opplyser geolog Agnes Haker i Statens Vegvesen.

Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen ved Lomeland av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien er fjernet. Skadene på veibanen er delvis utbedret etter at en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn, falt ned på veien etter sprengningen.

  • Veibanen hadde fått skader, både i asfalten og ellers. Nå er skadene nesten utbedret, forteller byggeleder Sigbjørn Sande i Statens Vegvesen.

For de som har det travelt, anbefales omkjøringer via Sviland over Seldal til Oltedal, eller at de kjører via Vikeså og Gloppedalsura.

Fra torsdag kveld til mandag morgen vil det bli en kombinasjon av lysregulering og manuell dirigering.

Annonse

Foto: Cirka en halvtime måtte vi vente for å passere rassikringen tirsdag.

fv45 spregning

Dronevideo da fjellknausen ble sprengt. Foto Vegvesenet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2019-01-22 11.01.28.jpg

Lange køer hopet seg opp tirsdag formiddag da de ventet på å passere rassikringen ved Lomeland.