Home>Front>God ordretilgang – men kortsiktig for Steis
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 10.44.18.jpg
Front Nyhet

God ordretilgang – men kortsiktig for Steis

  • Ordretilgangen er god for tiden, men dessverre kortsiktig. Vi har heldigvis nok av jobber å regne på, så vi håper på nok arbeid også framover sier Svein Ove Vatne, styreformann og medeier i Tonstadbedriften Steis Mekaniske Verksted AS.

Oljeindustrien har siden starten i 1996 vært det viktigste markedet for bedriften. Helt fram til oljenedturen. Da ble det nesten bråstopp. Da måtte ledelsen snu seg rundt og se etter nye markeder. Nå har de tre ”bein” å stå på:

  • Leveranser til oljeindustrien offshore.
  • Leveranser til byggebransjen.
  • Leveranser til prosessindustrien.

Sertifikater og godkjennelser for å levere til oljeindustrien har de hatt i alle år, men for å levere til byggebransjen måtte de sertifisere seg. To ISO-sertifikater er nå på plass. EN ISO 1090 standard for byggebransjen med stålleveranse. ISO 9001 NS-EN ISO 3834-2 er betegnelsen på det andre sertifikatet..

  • Det betyr at vi kan levere alt innenfor bygg og anlegg, enten det gjelder eksempelvis stålhall eller stålbro, sier Vatne.

Det tredje feltet er trykktankdirektiv hvor en er PED-godkjent. Steis kan produsere damp- og varmtvannskjeler. El-tavler produseres i Flekkefjord og som et helnorsk selskap har de konkurransedyktige priser.

Steis har 25 ansatte. En stabil arbeidsstokk, der maskinering, plate- og sveisearbeid, sandblåsing og maling samt hydrolikk er fagfeltene. Både faglærte og ufaglærte jobber der. Arbeiderne kommer fra Gyland, Hovsherad og Sirdal. Bedriften har for tiden to lærlinger innen hydraulikk og maskinering.

Omsetningen har ligget på mellom 30 og 40 millioner kroner årlig. Resultatet varierer noe fra år til år og under omstillingsperioden var det noen år med minus resultater. De store fortjenester er det ikke innen denne bransjen, til det er priskonkurransen for hard.

Annonse

  • Vår styrke er å levere til rett tid og til avtalt pris. Får vi noen arbeidstopper, har vi avtale med et firma i Litauen som stiller med mannskap innen sveis- og platebransjen, sier Vatne. Vi har hatt et mangeårig samarbeid med denne bedriften.

Mye av leveransene til oljeindustrien går nå mer direkte enn det gjorde før. Steis leier også ut folk til Sira-Kvina Kraftselskap for overhaling og revisjon av turbinene. Dette er en viktig kunde for Steis. En annen lokalbedrift som de også har mye samarbeid og jobber for er Norhard.

Steis Mekaniske Verksted AS eies av Svein Ove Vatne, Tjøl Eiken (daglig leder), Tor Reidar Haddeland og Ellinor Verdal.

Foto: Tor Øyvind Tjørhom er lærling ved bedriften.

 

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 10.38.05.jpg

Styreformann og medeier Svein Ove Vatne i produksjonslokalene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 10.38.42.jpg

Her testes løfteevnen på denne heisen som skal til Nordsjøen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 10.40.27.jpg

To innleide fra Litauen som studerer tegninger.