Home>Front>Hvert sekund teller i skredøvelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 11.48.15.jpg
Front

Hvert sekund teller i skredøvelse

  • Skredøvelse er viktig for å drille inn organisering og koordinering av innsatsen på stedet. Hvert sekund teller i slike hendelser, sier Heidi Havsø fra Egersund som har ledet helgens vinterskredkurs i regi av Rogaland Røde Kors Hjelpekorps.

De 41 deltakerne som deltok i kurset fra torsdag til søndag på Sinnes, får kursbevis og inngår i Rogaland Skredgruppe som medlemmer.

30 medlemmer deltok i Kvalifisert Søk og Redning (KSOR), mens de 11 andre deltok i kurs for redning og skred.

Ved 1030-tiden søndag gikk storalarmen: Øvelse, Øvelse, Øvelse. Flere personer tatt i snøskred i Sirdal. Rassted: Gravassryggen UTM 32V 371750 6532444. Nærmere beskjed om oppmøtested kommer.

Etter kort tid var 60 personer samlet og klar for innsats på Gravassryggen i Sirdal. . SeaKing-helikopteret (uteble på grunn av tåke) og luftambulansen (hadde vært på oppdrag) kunne ikke delta. Hundeekvipasjer deltok i øvelsen sammen med Røde Kors, Norske Redningshunder, Øvre Sirdal Leitelag, Norsk Folkehjelp og Speiderne i tillegg til politiet. Observatører fra Sivilforsvaret og Brannvesenet i Sandnes deltok også.

Fagleder skred, Helge Dyrøy og nestleder Hans Magne Håland ledet selve innsatsen på skredstedet. De hadde fire viktige oppdrag på skredområdet:

Annonse

  • Vurdere sikkerheten på rasstedet først.
  • Gjennomføre hurtigsøk. Rask dekning av skredet pluss sjekke sender og mottakere.
  • Punktsøk
  • Grundig overflatesøk, der medlemmene krøp over rasstedet for å lete etter personlige gjenstander, før de startet med stenger og mer systematisk leting.

Obeservatørene var meget godt fornøyd med øvelsen. Fremmøte, deltakelse og utførelse var bra.

  • De som skal delta i en slik øvelse, bør være i god form. Det er fysisk krevende å løpe i den tunge og bløte snøen. En strabasiøs innsats for deltakerne.

Øvelsen var en del av avslutningen for Røde Kors sitt «Redning skred» som ble arrangert i Sirdal.

Det var samtidig en samvirkeøvelse for alle deltakere i snøskredberedskapen. Denne ble gjennomført som et ledd i utdanningen, samt for å høste nødvendige erfaringer og styrke gjeldende beredskap innen snøskred.

Foto: Letemannskapene har funnet en markør, som nå er i ferd med å bli kjørt bort fra rasstedet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 10.20.58.jpg

Politioverbetjent og øvingsleder, Roger Heggen orienterer om øvelsen før start.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 10.47.34.jpg

Fagleder Skred, Helge Dyrøy og nestleder skred, Hans Magne Håland ankommer skredområdet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 10.58.00.jpg

Hjelpemannskapene løper inn i området for å komme i gang med søk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 10.20.06.jpg

Øvingsleder og politioverbetjent, Roger Heggen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 11.19.50.jpg

Systematisk søk i deler av skredområdet.