Home>Nyhet>Ingen ungdommer å miste
Nyhet

Ingen ungdommer å miste

Tirsdag ble det avholdt gratis skredkurs i Tonstad kino etter initiativ fra Sirdal snøscooterklubb, Sirdal politikontor og Frank Haughom ved Sirdal kommune. Kurset ble avholdt på kort varsel, etter den tragiske hendelsen i Åseral, der en 16 åring på snøscooter omkom etter å ha blitt tatt av snøskred nå i starten av februar.

Politikontakt Egil Netland ønsket velkommen og fortalte om at skred er like aktuelt i Sirdal som i nabokommunene. Vi har ingen ungdommer å miste, og intensjonen med kurset var en bevisstgjøring av farepotensialet av skred.

Leder i Øvre Sirdal leitegruppe, Arvid Tjørhom fortalte deretter litt om skredberedskapen i Sirdal, før leder av Rogaland Røde Kors skredgruppe Egil Torpe holdt et meget engasjert foredrag om skredfare og søke- og redningsarbeid i skred. Torpe er en av landets største skredeksperter som også har enormt mye praktisk erfaring ute i reelle skredsøk.

De 40 frammøtte fulgte aktivt med. Det var deltakere fra Åseral i øst, til Lund i sør, men flest Sirdøler.

Avslutningsvis ble det loddet ut en komplett skredsekk blant de fremmøtte. 16-årige Andreas Jomås gikk smilende hjem med ny sekk, skredsøker, søkestang og spade til en verdi av nærmere 5000 kr.

Annonse

Foredraget ligger i sin helhet på Sirdal snøscooterklubb sin Facebook-side, og kan fritt benyttes.

Jon Uleberg, leder Sirdal snøscooterklubb.

Foto: Egil Torpe holder foredrag om skredfaren

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 11.21.46.jpg– Vi har ingen ungdommer å miste i skred, sier politikontakt Egil Netland.

Arvid Tjørhom, leder av Øvre Sirdal leitegruppe.