Home>Kommunen>Ja til Asvo – nei til Feed Skiarena
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0815.JPG
Kommunen Nyhet

Ja til Asvo – nei til Feed Skiarena

Asvo Sirdal AS fikk av Sirdal kommunestyre torsdag kveld imøtekommet 300.000 kroner til ekstra driftstilskudd for 2019. Styret hadde imidlertid søkt om 500.000 kroner. Feed Skiarena fikk ikke imøtekommet sin søknad om økt driftsstøtte med 300.000 kroner til totalt 500.000 kroner. Vedtakene var enstemmige.

Asvo Sirdal AS ble grunnlagt i 1999 og til våren blir det 20 års jubileum. I dag er det ti ansatte som har Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) her. Administrasjonen utgjør 3,3 årsverk, med Sølvi Manneråk (bilde) som daglig leder.

ASVO Sirdal søkte i oktober 2018 om at Sirdal kommune skulle øke årlig driftstilskudd med kr. 500.000,- per år. Rådmannen prioriterte ikke i dette i sitt forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjett for 2019. Kommunalt tilskudd for 2019 er kr. 770.000,- pluss vedtatt 300.000 kroner.

I tråd med vedtak i kommunestyret den 24. januar 2019 legger rådmannen frem sak om økt driftstilskudd til ASVO Sirdal. ASVO Sirdal er en viktig bedrift for Sirdal kommune. Bedriften gir et godt tilbud til bestemte målgrupper og bidrar til positiv aktivitet i lokalsamfunnet.

Sirdal kommune er eneeier av arbeidsmarkedsbedriften ASVO Sirdal AS, som har slitt med økonomien de siste årene. Kommunen tilførte relativt mye ny egenkapital i 2017 og gav også lån til videreutvikling av virksomheten. Tross dette sliter bedriften med økonomien. En god del av dette skyldes dårlig økonomistyring og misbruk av midler fra tidligere leder i bedriften.

Annonse

Feed skiarena søkte om å få øke den årlige driftsstøtten med kr 300.000,- men fikk avslag fra kommunestyret. Feed Skiarena får i dag 200.000 kroner i driftsstøtte og 415.000 kroner til løypekjøring.