Home>Nyhet>Magnar Undheim leder i Historielaget
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-08-01 14.19.33.jpg
Nyhet

Magnar Undheim leder i Historielaget

Magnar Undheim ble torsdag gjenvalgt som leder for Sirdal Historie- og Kulturvernlag. Møtet var i Sirdal kulturhus og 11 medlemmer var til stede på årsmøtet.

Styret består ellers av:

Kasserer : Per Magne Sinnes

Styremedlemmer : Johannes Hompland , Anne Turid Rostøl, Helga Hadland

Varamedlemmer: Annbjørg Tjørhom, Inger Kilane Feed, Lilli Ane Lindeland

Annonse

Revisor: Aslaug Karin Fidjeland

Valgkomite: Svein-Egil Testad, Kåre Ingvar Ovedal, Olaf Å. Tjørhom

Komiteer skal etter vedtektene opprettes av styret.

Ellers kom det fram under årsmøtet at det er opprettet facebook-side for laget. Gudrun Ovedal har ansvar for denne og kan videre redigere årsskriftet. Neste årsskrift vil ha fokus på stølane rundt i dalen, og det trengs innspill til dette fra alle som har noe å bidra med.

Historielaget ble stiftet i 1989. Det blir 30 års jubileumsfest fredag 29. mars i Kulturhuset med

foredrag av tidligere leder, musikkinnslag fra Jæren og god mat fra Tonstadli.

Nye medlemmer kan ta kontakt med kulturkontoret for å få betalingsgiro eller henvende seg til Per

Magne Sinnes.

Foto: Magnar Undheim ble gjenvalgt som leder for historielaget.