Home>Nyhet>Nytt betongblandeverk installert
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 09.50.16.jpg
Nyhet

Nytt betongblandeverk installert

  • Vi har nå installert et nytt betongblandeverk der vi fyller bilene på under ti minutter, mens det gikk dobbelt så lang tid i det gamle anlegget, forteller Torleiv Josdal, daglig leder for Sirdal Betong AS på Tonstad.

Nytt tyrkisk anlegg er nå på plass. Sirdal Betong har investert for 2.5 millioner kroner. Det skal imidlertid være norsk datastyring. Siden firmaet ventet i tre år med å kjøpe maskinene, sparte de 0.5 millioner kroner i valutafortjeneste. Kapasiteten på det nye anlegget er 50-55 kubikk.

Torleiv Josdal er største aksjonær i blandeverket og har med seg Magne Herringbotn som medeier. Dagens selskapsform har vært i drift siden 2011, men det har vært betongblandeverk på stedet siden 1988.

8.500 kubikk ble det produsert og levert i fjor. Hyttebygging i Øvre Sirdal er det største markedet. I tillegg har Statnett og vindmøllebyggingen vært viktige steder hvor det er levert betong siste året.

Vinteren pleier vanligvis være en ”død” tid produksjonsmessig, men denne vinteren har de levert til et kraftverk i Eik i Hovsherad. Nå har de også fått ordren med å levere betong til en ny skole i Hovsherad.

Årsomsetningen ligger på 11 – 12 millioner kroner. Da har de to pumpebiler og fire betongbiler til disposisjon. Fire årsverk er det fast i selskapet, sommerstid er det behov for to sjåfører i tillegg. Det ordnes med frilansere eller sesongarbeidere som er hjemme på permisjon og tar en ekstra jobb.

Annonse

Blandeverket ligger nokså trangt og inneklemt ved fylkesvei 468 nord for Tonstad sentrum. Bedre blir det ikke når gang- og sykkelvei tar seks meter av tomta. Det jobbes nå med å planere og utbedre tomta slik at det blir plass til oppstilling av alle bilene.

  • Vi har som motto å levere når kunden har behov for betong, uansett hvilke tidspunkt på døgnet det er. Vår fleksibilitet og tilgjengelighet gjør at vi overlever i den skjerpede priskonkurransen innenfor dette området, sier Josdal som selv må ut på søndag for å levere betong til vindmølleparken. Støping på en søndag har sammenheng med at da er det ledig helikopter å få tak i for den støpejobben.

Foto; Torleiv Josdal foran det nye betongblandeverket.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-15 09.05.20.jpg

Deler av det gamle blandeverket skal rives.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Bilder 2017:2017-08-17 14.24.54.jpg

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-30 08.00.46.jpg

Om sommeren er støpebilene til Sirdal Betong mesteparten av tiden i øvre Sirdal for å levere til hyttemarkedet.