Home>Hytter>Selges raskest i landet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-26 10.02.51.jpg
Hytter Nyhet

Selges raskest i landet

En litt snøfattig start på vinteren 2019 har ikke satt en stopper for salget av hytter i Sirdal kommune. Ny statistikk fra Eiendom Norge viser at Sirdal er det området for fjellhytter hvor hyttene selges raskest i landet.

  • Dette bekrefter den utviklingen som våre hyttemeglere har meldt om. Hytter i Øvre-Sirdal selges over dobbelt så raskt som boliger i på Nord-Jæren. Dette er avvikende fra det som er normen i resten av landet. Det normale er at salgstiden er lengre i fritidsboligmarkedet enn i det ordinære boligmarkedet, sier regionsjef i EiendomsMegler 1, Gaute Thise Jacobsen.

Mens selgere av brukte boliger ofte må belage seg på en salgspris under prisantydning, sju av ti boliger på Nord-Jæren selges under prisantydning, så er ikke dette tilfellet i fjellet. Markedet i Sirdal er mer balansert, og 57 prosent av hyttene selges over eller til prisantydning. Dette er også et avvik fra resten av landet, der det er vanligere med pris noe under prisantydning.

– Tall fra Eiendom Norge viser at for sesongen 2018/19 er det rekord i antall omsetninger i landet. Foreløpig ser vi ingen tegn til at interessen for å kjøpe fjellhytte vil dempes. Mange husholdninger går med planer om å realisere hyttedrømmen og gjør det, noe både våre tall og tallene for bygging av nye hytter viser, sier Thise Jacobsen.

Kjetil Helland og Dan Chruickshank har solgt hytter i Sirdal i mange år, og er ser positivt på 2019

  • Jeg har solgt 11 hytter så langt i år, og opplever at et er god driv i markedet. I hvert fall opp til priser rundt kroner 4.500.000,- . Etter dette er det naturlig nok mindre kjøpere, sier Chruickshank.

Dette bekreftes av Eiendomsverdi. Den dyreste hytten som ble solgt i Sirdal i fjor kostet 13,8 millioner kroner, mens snittprisen på en hytte er 3,5 millioner kroner.

Annonse

  • Markedet for brukte hytter i Sirdal er veldig godt. Jeg opplever god etterspørsel på mange av hyttene, og har tro på en forsiktig prisøkning i 2019, sier Kjetil Helland.

Foto: Omsetningen av hytter i Sirdal selges raskest i landet her.