Home>Alpint>Skredvettdag i Ålsheia på søndag
Alpint Front Skiløyper

Skredvettdag i Ålsheia på søndag

For aller første gang inviterer Stavanger Turistforening til Skredvettdagen. Velkommen til en artig aktivitetsdag for hele familien ved foten av skibakken!

I samarbeid med en rekke store aktører arrangerer Turistforeningens fjellsportgruppa en aktivitetsdag for hele familien i Ålsheia. Målet er at alle skal ha det gøy samtidig som de lærer litt mer om snøskred og skredvett. Arrangementet er gratis. Det krever heller ingen påmelding.

Skredvettdagen er en nasjonal dag som arrangeres av DNTs medlemsforeninger en rekke steder over hele landet. Vi håper alle som møter opp kan lære litt om hvordan de får trygge vinteropplevelser. For å få til dette stiller vi med lokale eksperter.

 

Generalsekretæren kommer

  • Toppturer vinterstid har blitt en folkesport. Utstyret blir stadig bedre og det åpner opp for at flere tester det ut. Men ferdsel i vinterfjellet stiller også høye krav til deg. Vi ser at det er mange som trenger både en innføring og en oppfrisking av kunnskap, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Generalsekretæren kommer selv til å være til stede i Sirdal, og gleder seg til å møte lokale skientusiaster.

Annonse

  • Vi er opptatt av at alle skal ha kunnskapen til å føle seg trygge på tur, også på vinteren. Med litt skredvett i bakhodet er det større sjanse for at du kommer deg trygt frem i vinterfjellet, sier Julie Jonstrup, styreleder i STF Fjellsport.

Nå håper fjellsportgruppa at flest mulig har lyst til å bli med på en hyggelig dag i skisenteret.

  • Vinterturer passer for alle, og derfor er det viktig og riktig å etablere gode turvaner tidlig. Ta barna med i læring og samtale rundt trygg ferdsel og skred. De synes kunnskap er spennende, og man skal heller ikke se bort fra at de minste kan ha en god påvirkning på de voksne når turen skal planlegges, legger Jonstrup til.

Å ta ansvar for egen sikkerhet på tur, er en grunnleggende del av norsk turkultur. DNTs medlemsforeninger arrangerer årlig skredkurs over hele landet, der man lærer å ferdes trygt i vinterfjellet. Idéen om en egen Skredvettdag kom fra Troms Turlags fjellsportgruppe. Bakgrunnen var et ønske om å nå ut til et større publikum.

Livsviktig kunnskap

De siste årene har det vært flere alvorlige skredulykker. Den tragiske ulykken i Tamokdalen i januar som krevde fire menneskeliv er en påminner om hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kunnskap om ferdsel i bratt terreng.

  • I de aller fleste tilfeller der folk omkommer i skred, er det de selv eller andre i turgruppa som er årsak til at skredet utløses. Det eneste måten å være helt trygg på, er å ikke ferdes i skredutsatt terreng. Det gjelder å kunne gjenkjenne hva som er skredfarlige områder og ta gode veivalg. Dersom ulykken først er ute, kan kunnskap om ulike søke- og redningsmetoder redde liv. Skredvettdagen har som formål å gi enkel opplæring om skred til alle, sier Klarp Solvang.

 

Fakta om skredvettdagen

Hvor: Ålsheia, Sirdal skisenter

Når: Søndag 17. februar kl. 10-14

For hvem: For hele familien!

Det er bare å møte opp når du vil mellom kl. 10 og 14 på søndag for å bli med på arrangementet. Her er aktivitetene du kan bli med på:

  • Rundløype med skredtrening: tren med skredsøker på bane, lær å bruke søkestang ved å finne et nedgravd mål i snøen, grav etter «overlevende» og gi riktig førstehjelp.
  • Skredvettquiz med flotte premier levert av Bergans
  • Bålkos med kaffe, kakao og popkorn.
  • Det blir også diverse stander med informasjon.

Arrangører av Skredvettdagen er Stavanger Turistforening fjellsportgruppa, Barnas Turlag Stavanger, DNT ung Stavanger, Sirdal Skisenter, Røde Kors, Frilager.no og Platou Sandnes.

Foto: illustrasjonsfoto fra lignende arrangement ved Gaustatoppen. Foto: Stavanger Turistforening.

Julie Jonstrup, styreleder STF fjellsport og ansvarlig for skredvettdagen.