Home>Front>Utfordringer med VA-anlegg til Donsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-11 13.51.17.jpg
Front Hytter

Utfordringer med VA-anlegg til Donsen

Sirdal kommunestyre vedtok 24. januar hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen, knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold.

Det gjelder to anlegg i Ådneram og VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen. Arbeidet må være igangsatt innen 1.januar 2020 for å få støtte.

  • Vi hytteiere kan ikke være ”motoren” i dette svære prosjektet. Det må ivaretas av Sirdal kommune, mener Alf Sevild, leder av Solheimdalens Velforening. – Vi kan verken økonomisk, organisatorisk eller juridisk drive gjennom dette prosjektet.

Velforeningen har utfordret kommunen om å ivareta byggeleder-rollen. I tillegg vil styret gå ut med spørreundersøkelse til sine 130 medlemmer for å kartlegge interessen.

Hytte-eierne står overfor en del store utfordringer på strekningen Flesebekk – Donsen.

  1. Vannprøver viser økende forurensning i området. Miljømessig ingen hyggelig utvikling.
  2. Skal det være tvang med VA-anlegg til alle hytter ? Noen eiere ønsker ikke VA-anlegg.
  3. Parkeringsproblemer både på Flesebekk og Donsen.
  4. Veien er ”fredet” for brøyting vinterstid.

I de uoffisielle planene har det vært snakk om å legge VA-ledningene i vassdraget fra Flesebekk til Raudavannet.

Annonse

  • Ingen god løsning, for dette er en fredet plett og vassdraget inneholder mye Bekkeaure, sier Sevild.

Styret i velforeningen har drøftet saken mange ganger. Alle er svært positive til å få kommunalt vann og kloakk lagt inn i hyttene. Miljømessig vil det også være den beste løsningen.

  • Skal vi være med på en dugnad som kostnadsmessig krever mye, vil det sikkert utløse mer hyttebygging i området av grunneierne. Det kan igjen føre til helårsvei, sier Sevild.

Han håper imidlertid at alle parter vil bruke vett. Her er det utfordringer i kø og vi må jobbe for å løse dem sammen. Kommunen bør være sentral i denne rollen, ellers vil det ikke bli noen positive resultater.

Foto: Veien til Donsen og parkeringsplassene der kan fort bli aktuelle saker i forbindelse med et framtidig VA-anlegg.