Home>Næringsliv>10 års kamp for næringsbygg på Sinnes
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-22 13.35.26.jpg
Næringsliv Nyhet

10 års kamp for næringsbygg på Sinnes

Tømmermester Roy Hegre har i ti år jobbet med planer om å sette opp et næringsbygg på Sinnes. Ikke lett å finne et egnet tomteområde. Nå har firmaet kjøpt privat tomt innerst ved Svartevatnet der Brannstasjonen, Risa og Veivesenet har lokaler, avkjørsel fra fylkesvei 468 som går i retning Tjørhom.

Hegre har fått kjøpe tomten privat av Jon Terje Tjørhom, siden Sirdal kommune har ikke noen næringstomt å tilby i Øvre Sirdal. Hegre hadde planer om et fellesbygg med Risa, men det ble skrinlagt. Deretter var planen å kjøre over Veivesenets tomt, men etter en del fram og tilbake ble også dette avslått av Veivesenet.

  • Nå lager jeg egen vei fram til tomta ved å fylle ut i vannet med til sammen 850 kvadratmeter. Det blir en del av tomta der 1.500 kvadratmeter kommer i tillegg, sier Roy Hegre som håper å være i gang rett etter påske. Utfyllingen i vannet må være avsluttet innen 15. mai ifølge fylkets miljøavdeling, ellers må han vente til etter 15. september.

Næringsbygget får en grunnflate på 540 kvadratmeter. I tillegg kommer 120 kvadratmeter kontor fordelt på to etasjer. RGH Holding skal eie bygget, dette blir et eiendomsselskap som Hegre eier.

Han vil gjerne føre opp et bygg hvor han kan ha mellomlager og ha plass til å lagre større innkjøp enkelte ganger. Samtidig skal alt utstyr og brøyteutstyr lagres her. Garasjen i eneboligen på Myraleite har vært lagerplass lenge nok.

  • Brøyting har jeg holdt på med vinterstid i 28 år. Måtte sikre en jobb om vinteren hvis det ikke var tømmerarbeid å oppdrive. Hytte- og boligfelt på Myraleite, Slettekvæven, ”Berverly” og Sinnestunet er de områdene jeg brøyter, sier Hegre.

Firmaet har i dag tre ansatte utenom han selv og med nybygg er det muligheter for å satse mer og få flere ansatte. Nybygget vil koste 6.5 millioner kroner totalt.

Annonse

Selv om kommunen ikke har tomter å selge, så har de vært positive og behjelpelige med dette prosjektet, både teknisk, økonomisk og med støtte.

  • Når bygget blir ferdig til høsten, vil jeg ha 150 kvadratmeter golvplass og noen kontorer til utleie, forteller Hegre.

Foto: Roy Hegre starter med næringsbygg etter påske.