Home>Nyhet>Båndtvang fra mandag
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-28 10.53.04.png
Nyhet

Båndtvang fra mandag

Fra mandag 1. april er det båndtvang i Sirdal kommune. Loven gjelder 24 timer i døgnet fram til 1. november. Denne forskriften gjelder for alle innbyggerne og for folk som oppholder seg midlertidig i kommunen.

Påsken kommer om to uker og for de som ønsker toppturer til blant annet Grubbå, så er dette et sårbart fjellområde. Her kan du møte reinsdyr, ryper og andre viltarter. Da er det viktig å ha hunden i bånd.

I forskriften til Sirdal kommune heter det:

  • Redusere konfliktnivået mellom hundehold og allmenheten
  • Hindre at hund jager bufé på beite
  • Verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt yngling og perioder med ekstraordinære naturforhold

Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn:

I alle lysløyper og tråkkemaskinpreparerte skiløyper. Dersom hund er med skal hunden ikke være til hinder for andre som bruker skiløypene.