Home>Næringsliv>Godkjente næringstomter på Tjørhom
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-07 21.24.49.png
Næringsliv

Godkjente næringstomter på Tjørhom

Det er nå godkjent et næringsareal i Øvre Sirdal. Under 2. gangs behandling av Kommunedelplan Sirdal Nord godkjente kommunestyret planen 13. desember 2018. Thor Jørgen Tjørhom fikk godkjent omkring 10 mål til næringsareal i den arealplanen.

Dette arealet ligger like sør for den nye skiskytterarenaen, vis a vis Sirdal Byggs lokaler, eller like ved Tjørhom Kraftstasjon.

Svend Tjørhom, Thor Jørgens far, var framsynt i 1972 og fikk overskuddsmasse fra Sira-Kvina kraftselskap ved kraftutbyggingen. Dette ligger klar i området. Nå trengs bare singling av området før en kan begynne med utbygging.

Vi følger opp saken til tømmermester Roy Hegre som har kjempet i ti år for å få bygge på en privat tomt. Da han startet planleggingen for ti år siden, var det ikke næringstomter å oppdrive.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom bekrefter at det nå er kommet et område som er godkjent i arealplanen for Sirdal Nord. Dermed er det nå ledige tomter i Øvre Sirdal for næringsformål.

Annonse

Foto: Thor Jørgen Tjørhom har ledige næringstomter på Tjørhom etter at arealplan for Sirdal Nord er godkjent.