Home>Nyhet>Lokal leverandøroversikt
Nyhet

Lokal leverandøroversikt

  • Vi er opptatt av at innbyggerne og hytteeierne bruker lokale bedrifter og leverandører i så stor utstrekning som mulig, sier Isak A. Liland, leder for Sirdal Næringsforening.

I den sammenheng er en ny leverandøroversikt utarbeidet med oversikt over lokalt næringsliv og hvilke varer og tjenester som tilbys i Sirdal. Katalogen presenterer i alt 80 bedrifter i kategoriene: 

1) Servicenæring   

2) Overnatting/servering/utleie   

3)  Entreprenørvirksomheter 

4) Forretning/salg /konsulenttjenester

Annonse

 

Leverandøroversikten sendes ut til alle husstander, deles ut alle steder hvor folk samles, så som butikker, bensinstasjoner og lignende. Næringsforeningen tar også sikte på å levere ut oversikten til de fleste hyttene i Sirdal.

På årsmøtet i mars ble Isak A. Liland gjenvalgt som leder. Resten av styret fortsetter også og består av Tore Morten Ousdal, Gerd Madland, Merete Liland, Tarjei Sporastøyl og Øystein Tjørhom.

Link til Sirdal Næringsforening: Link