Home>Kommunen>Mer frivillighet ønskelig
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-22 09.02.03.png
Kommunen Nyhet

Mer frivillighet ønskelig

Idemyldring for eldre. Er det noe du kunne tenkt deg. Kommunen inviterer frivillige til å komme til Sirdalsheimen på mandag klokka 1700. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom og Arnhild Ravnevann, leder for pleie og omsorg, ønsker mer aktivitet for de eldre.

Det er mange aktiviteter som de eldre ønsker. Noen vil gjerne fiske. Andre vil ha en turvenn eller sykkelvenn. Eller kanskje du har en aktivitet som du kan invitere en eller to fra Sirdalsheimen til å være med på. Gjør det du selv ønsker.

Frivillighet gjelder for de 30 på Sirdalsheimen, men det er også mange hjemme, som ønsker en venn å snakke med eller å gå en tur med.

Mange familier er i dag flinke til å besøke sine på heimen, mens andre får mindre besøk. I en liten kommune er dette mer synlig. Derfor ønsker vi at unge som eldre blir med på frivillig innsats. I dag er det helst pensjonister som er med på dette.

  • Gjør en innsats for de eldre, de setter utrolig stor pris på aktiviteter utenom det vanlig programmet, sier Ravnevann.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-22 09.23.02.png