Home>Front>Misnøye med bredbåndtjenester
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-19 18.15.03.jpg
Front Hytter

Misnøye med bredbåndtjenester

Når nye hytteeiere overtar sin hytte, er det mange som forventer at det er innlagt bredbåndtjenester med data og TV. Dessverre blir mange skuffet og må ta en ekstra runde med utbygger eller Telenor etter innflytting. Tjenesten er ikke installert.

  • Alt går ikke på skinner når det gjelder nye bolig- og hyttefelt. Ei heller i Sirdal kommune. Vi trenger en tett dialog med utbygger for å fange opp nye prosjekter og hva tid gravearbeidene tar til, sier Jon Erik Sælid, key account manager i Telenor Norge AS, med spesielt ansvar for Sirdal.

Telenor ønsker å legge rør-nett parallelt med de øvrige ledninger og infrastruktur som legges til hyttefeltet. Da legges vanligvis en rør-kveil ved hver hyttetomt. Ønsker eierne bredbåndstjenester i form av TV og data, blåser vi fiber til nærmeste stasjon i nærheten for å koble oss til.

  • Vi må ha riktig navn på eier og riktig adresse som står oppført i Kartverket for at vi kan skrive kontrakt. Her er det strenge føringer. Kommunen og utbyggere har et ansvar for at adressene er klare i god tid før overtakelse., sier Sælid, som håper på å forbedre denne prosessen. Vi har et forbedringspotensiale her som vi jobber med.

Når Telenor er kommet til enighet med utbygger er det Telenors entreprenør Relacom som er drifts- og utbyggingsansvarlig på selve feltet og tilknytningen til hyttene.

Enkelthytter eller mindre hyttefelt, som ligger et stykke unna etablert fibernett, vil være svært kostbart og disse vil sannsynligvis ikke kunne få fibertilbud. Derfor foretrekker Sælid heller å være med på feltutbygginger, der en kan legge rør i grøfta på et tidlig stadium og deretter selge seg inn til nye eiere. – Nybygg med flere hytter foretrekkes, sier Sælid.

Når enkeltpersoner ringer Telenors servicesentral må de ha riktig adresse som kan gjenfinnes i den offisielle adressen som er dokumentert i Kartverket. Ellers stopper ordren opp. Her ligger det et ansvar på utbygger og kommune å sørge for at adresser er klare og dokumentert i god tid før overtakelse av eiendommen.

Annonse

Telenor kjøpte i sin tid opp LOS/Bynett. Da fikk de som hadde tilknytning til Bynett fra tidligere, mulighet til å gå over til Telenor (daværende Canal Digital Kabel-TV). I etterkant har også eiendommer i tilknytning til det etablerte fibernettet fått tilbud å koble seg til Telenor.

Forpliktelsene til Telenor gjaldt også allerede inngåtte avtaler med diverse utbyggere og Bynett om pågående og framtidige utbyggingsprosjekter.

Telenor er nærmest monopolist innenfor dette området i Sirdal, både for boliger og hytter. Sælid er ansvarlig for Agderfylkene, herunder Sirdal.

Foto: Bredbåndstjenester som data og TV er det flere som blir skuffet ved innflytting når det ikke er klar.

Macintosh HD:Users:Lsir:Pictures:Bilder-bibliotek.photoslibrary:resources:proxies:derivatives:19:00:193f:UNADJUSTEDNONRAW_thumb_193f.jpg

Her ligger fiberkabler og elkabler klar, men må flyttes ved skyting.