Home>Front>Plassering vedtatt med 13 mot 6 stemmer
Front Kommunen Nyhet

Plassering vedtatt med 13 mot 6 stemmer

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag at ny flerbrukshall og treningsstudio legges til indre del av dagens gressbane. Videre tar en sikte på sammenkobling med kulturhuset og idrettshallen. Vedtaket fikk 13 stemmer, mens Arbeiderpartiets seks representanter stemte mot.

Mindretallet er positive til ny hall, men mener dette må gjøres når en har kontroll over kommunens økonomi.

Per Øyvind Grimsby (v) mente Arbeiderpartiets forslag til lokalisering var en torpedering av vedtaket. Han spurte hva partiet egentlig vil med denne kommunen ? Grimsby innrømmet at finansiering av de 25 millioner kroner til hallen ikke er på plass. Det må det jobbes med.

Rolv Guddal (ap) var positiv til hall, men ville ikke gå videre før økonomien var under kontroll.Jonny Liland (ap) etterlyste også finansiering for hallen før plassering ble vedtatt.

Lars Audun Fodstad (sp) sa at hallen har vært et viktig tema helt siden 2017. Da var det snakk om sju´er fotball. Nå er det økt til ni´er fotball og da har også dimensjoneringen av bygningen økt. Han håper at det ikke blir en hall som vil ødelegge det estetiske inntrykket.

Annonse

Både Siri Fidjeland (sp) og Rolf Marton Hompland (krf) var også redd for det estetiske og så heller at hallen ble bygget i sandtaket sør for Asvo. Fidjeland spurte også om nabobygningene hadde fått uttale seg om lys og sol-forholdene når ny hall blir bygget ?

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland måtte innrømme at de bare hadde uttalt seg om plasseringen. Størrelsen (84 x 60 meter) og gesimshøyde opp mot cirka 15 meter har de ikke uttalt seg om.

Flerbrukshallen kan muligens være klar i løpet av 2020, men da haster det med å få finansieringen på plass.

Foto: Her er fotavtrykket av flerbrukshallen på indre del av gressbanen.