Home>Kommunen>Rekkverk eller rullator ?
cid:image001.jpg@01D3990E.DE4593D0
Kommunen Nyhet

Rekkverk eller rullator ?

Er det mulighet for å sette opp et rekkverk i gangen mellom garderobe og bassenget? Her er det ofte litt glatt når det ligger litt vann, kanskje litt såpe etter dusjingen. En bruker av bassenget hadde et fall for ikke så lenge siden.

Denne meldingen ble sendt fra Sinnes skule 20. november 2017 til bygg og eiendom i kommunens administrasjon. Siden denne meldingen ble sendt, har det skjedd en fallulykke til.

Begge fallene var eldre damer som deltok på revmatismebading med oppvarmet vann. Ingen ting har skjedd, utenom en masse utredning omkring saken. Hvilke løsninger skal en gå for. Hvem skal betale for dette, skolen eller bygg og eiendom ?

  • Vi ønsker at det blir satt opp et rekkverk på den ene veggen. Verken mer eller mindre. Alle andre argumenter og forslag til løsninger, har vi liten forståelse for, sier Eva Tennfjord som var en av damene som falt.

Tennfjord håper det kan bli gjort noe fort, slik at vi unngår flere fall. Hun håper velvære for eldre innbyggere kan bli ivaretatt.

Verneombud Anne Fosse ved Sirdal skule støtter forslaget med rekkverk og vil at det skal komme på plass før nye fallulykker skjer.

Annonse

Arkitekt Omar Skjevik sier at en håndløper som stikker ut fra veggen på begge sider vil være innenfor reglene.

Problemet er visstnok en golvvaskemaskin som de som har ansvaret for vask av gulvene sier ikke kan brukes hvis det kommer rekkverk.

Etter en samlet vurdering finner enhetsleder bygg og eiendom ikke å kunne anbefale at det brukes midler til å sette opp håndrekke/rekkverk. Det anbefales imidlertid at det settes opp et strategisk plassert skilt, samt at Sinnes Skule går til anskaffelse av en rullator som kan brukes av publikum som er dårlig til beins, konkluderer enhetsleder.

Her står fortsatt saken over 16 måneder siden den ble meldt inn.

Foto: Planskisse av barfotkorridoren fra garderobe til svømmehall.