Home>Samferdsel>Stor helgetrafikk i februar
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-22 11.01.28.jpg
Samferdsel

Stor helgetrafikk i februar

Trafikktallene for passering av fylkesvei 45 ved Øvstabøbommen viser at trafikken økte med 9.044 biler til totalt 43.029 i februar sammenlignet med 2018. Da må vi imidlertid huske at Hunnedalsveien var stengt seks dager i fjorårets vinterferie.

Trafikktallene for 2017 ligger imidlertid godt over 2.000 biler høyere.

Årets februartall viser at det har vært stor helgetrafikk i år, tross mild og snøfattig vinter. Det er jo gledelig. Størst trafikk var det søndag 3. februar med 4.588 biler som passerte bommen. To uker seinere var det 3.471 biler på søndag 17. februar.

Vinterferien viser også sterke tall med topp på søndag 24. februar med 3.253 biler, mens det resten av uka holdt seg over 1.000 passeringer. Onsdag og torsdag var det henholdsvis 2.707 og 2.319 passeringer. Siste helg av vinterferien har vi ikke tall fra, det kommer på statistikken for mars.

Uketrafikken var heller laber i denne måneden.

Annonse

2016 2017 2018 2019
Januar         34 249         41 254         38 502         29 124
Februar         55 968         40 870         33 985         43 029
Mars         56 353         44 637         52 300
April         17 853         38 519         25 494
Mai         20 796         18 057         22 385
Juni         28 877         27 281         36 027
Juli         49 207         38 992         53 968
August         46 424         36 258         51 888
September         45 383         39 383         40 027
Oktober         39 184         34 941         33 794
November         19 388         19 988         19 016
Desember         21 300         28 457         24 387
Total     434982    408 637    431 773     72 153