Home>Front>Utfylling og rasvoll ved Ortevatnet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Front Samferdsel

Utfylling og rasvoll ved Ortevatnet

  • Grovplanene for rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika, mellom Ortevatnet og Ådneram, er nå klar, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Neste steg er å byggeanmelde dette overfor Sirdal kommune, samtidig som veivesenet skal i dialog med grunneierne. Den videre planen er å sende anleggsarbeidet ut på anbud til før sommeren og forhåpentligvis kan det bli oppstart i løpet av høsten.

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Der kommer det utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og vi har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Ortevatn 2 (se tegning) som er det neste prosjektet, vil ventelig ikke komme før i 2020. Der må det tas grunnundersøkelser denne sommeren når snøen og isen er forsvunnet.

Norum i sier at detaljplanleggingen ikke er kommet så langt her. Både teknisk og finansieringsmessig vil det passe best inn med en utsettelse av dette prosjektet.

Annonse

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Norum.

Isnett langs Haughomveien

Norum forteller at det også skal gjøres en del arbeider på fylkesvei 42 fra Tonstad retning Haughom. Fra Tonstad- mot Valevik skal det sikres mot is med såkalt isnett. Dette arbeidet skal påbegynnes til høsten.

På Bjørnestad langs fylkesvei 42 skal det settes opp snøfangere. Dette blir også til høsten.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.