Home>Ukategorisert>Åpning av påskeberedskapen
Ukategorisert

Åpning av påskeberedskapen

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og politimester Hans Vik, i Sør-Vest Politidistrikt kom til Ådneram ved 10-tiden i dag. For første gang er alle de største beredskapsorganisasjonene samlet til felles åpning av påskeberedskapen i Sirdal .

Samfunnssikkerhetsministeren får først en brief for dagen på Frikvarteret, Speidernes beredskapsgruppe sitt

kompetansesenter i Øvre Sirdal.

Deretter kjøres det scootere inn på fjellet for en øvelse med et scenario der to skiløpere er savnet.

Målet for dagen er å synliggjøre beredskapsutfordringene i lokalsamfunn og trekke fram den lokale, frivillige innsatsen som legges ned over hele landet. Øvelsen skal vise samvirket mellom offentlige organer og frivillige organisasjoner, og vil gi et realistisk bilde av hvordan

Annonse

søks- og redningsaksjoner foregår i praksis.

Speidernes beredskapsgruppe, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet har alle aktiv beredskap i området hele påsken. I tillegg deltar Norske Redningshunder, NAK flytjeneste og Norsk Radio Ræle Liga som har beredskap andre steder i distriktet.

Hovedredningssentralen og politimester Hans Vik deltar også, 330-skvadronen vil også være med på øvelsen.

Demonstrasjonen henger sammen med en rapport som ble overlevert statsråden 25. februar. Rapporten handler om den økende oppdragsmengden for de frivillige organisasjonene. FORF ( Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) er en paraplyorganisasjon som består av Norsk Folkehjelp Sanitet, Røde Kors Hjelpekorps, Speidernes Beredskap, Norske Redningshunder, NAKs flytjeneste, Norsk Grotteforbund og Norsk Radio Relæ Liga.

Organisasjonene har sammen utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å styrke redningstjenesten. Rapporten ble laget på bestilling fra Justisdepartementet.

Ministeren fikk presentert hovedutfordringene for organisasjonene, som over tid har opplevd en kraftig økning i antall oppdrag. For organisasjonene er det viktig å sette inn felles tiltak for å takle utfordringer som endringer i samfunnet vårt, klimaendringer, økende turisme og høye forventninger til tjenesten.

  • Hvis regjeringen velger å investere litt mer i redningstjenesten, vil avkastningen komme i form av styrket beredskap over hele landet, sier daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen til FORFs hjemmeside.- Vi trenger en satsing for å håndtere veksten i antall oppdrag og sikre mangfoldet og kompetansen hos de frivillige.

For å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, er det mange og ulike tiltak som må gjennomføres, som for eksempel:

  • Økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten
  • Satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten
  • Avgiftsfritak for kjøretøy som frivillige benytter i redningstjenesten
  • Å sikre tilgang til flere nødnett og medvirkning i arbeidet med neste generasjons nødnett