Home>Front>Beredskapen for påsken er klar
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-06 10.00.30.jpg
Front Nyhet

Beredskapen for påsken er klar

Påskeberedskapen for Sirdal er klar til helgen, både for offentlig og privat instanser. Alle har planene klare når det kommer nærmere 20.000 turister til Øvre Sirdal den kommende uken.

  • Vi kommer til å ha to leger på vakt hele påsken, sier Ruth Lillian Hompland, enhetsleder i Sirdal kommune.

Legevakten kommer til å bli bemannet etter behov. Det betyr enten på Tonstad eller på Tjørhom. Uansett må en ringe legevaktnummeret – 116117 – så får en svar hvor en skal møte opp. Er det Akutt, ringes 113.

  • I påsken øker vi beredskapen og har tre personer på vakt på Tonstad og to i Øvre Sirdal, sier varabrannsjef Stein Ivar Sinnes. – Vi må sikre oss mannskap som er tilgjengelig døgnet rundt. Ellers kan det være fare for at de fleste har reist på ferie.

I Øvre Sirdal er det også åtte personer som tilhører det frivillige brannmannskapet ved eventuell utrykning. Hvis du trenger hjelp ved BRANN, ring 110.

Øvre Sirdal Leitegruppe er også klar for oppdrag, hvis det skulle vise seg behov for det, sier Arvid Tjørhom som er medlem av gruppa. Da ringer man de som er tilgjengelig for innsats, hvis det skulle bli aktuelt.

Foto: Vaktleder Odd Terje Kvål er klar ved Norsk Folkehjelps vaktsentral.

Annonse

Norsk Folkehjelp

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-06 10.04.52.jpg

Alexander Torgersen er klar til utrykning med ny snøscooter.

Norsk Folkehjelps Sanitetsgruppe er stasjonert i Solheimsdalen med ti medlemmer i hele påsken. De har beredskapsambulanse klar for utrykning sammen med to snøscootere og diverse spesialutstyr, forteller vaktleder Odd Terje Kvål.

Folkehjelpen etablerte seg i Solheimsdalen i 2001 ved å kjøpe hytta til Sandnes Garn. Siden er den gamle hytta revet og ny hytte bygget opp som er mer tilpasset deres funksjoner.

Kvål sier at det har vært en usedvanlig rolig vinter med lite skader. Han håper det fortsetter i påsken. Langfredag pleier Folkehjelpen være til stede på Kvinen turiststasjon på det tradisjonelle treffet. Der selger de pølser og brus.

I løpet av vinteren har de fått en skredleder og ti medlemmer som har fått fagkompetanse på eventuelle skredulykker. Helgen etter påske skal det arrangeres grunnkurs i førstehjelp. Lokale, som nye fra Jæren vil delta.

Klepp-foreningen er den tredje største foreningen innen Norsk Folkehjelp. Har du behov for hjelp i påsken kan du ringe 38 37 00 35.

Røde Kors Hjelpekorps

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-06 10.40.28.jpg

Hjelpekorpset er klar til utrykning med sine kjøretøyer.

Sandnes Røde Kors Hjelpekorps er veteranene i Øvre Sirdal. De har hatt tilhold ovenfor fjellstua på Sinnes i årevis. Telefonen der er 38 37 12 55.

10 – 20 medlemmer vil være på vakt i påsken og der har de det nødvendige utstyret klart med beredskapsambulanse og snøscootere. Medlemmene som er på vakt har også kompetanse innen snøskred, vannredning og isredning.

Speidernes beredskapsgruppe

I påsken vil det være 20 medlemmer på vakt. I tillegg får de besøk av fem medlemmer fra Island. I Frikvarteret i Ådneram vil det være fire snøscootere, mannskapsbil, hjertestarter, redningspulker og skredpulker sammen med nødvendig førstehjelpsutstyr.

Har du behov for hjelp er det bare å ringe 38 37 19 60

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-28 10.53.04.png

Båndtvang

Fra mandag 1. april er det båndtvang i Sirdal kommune. Loven gjelder 24 timer i døgnet fram til 1. november. Denne forskriften gjelder for alle innbyggerne og for folk som oppholder seg midlertidig i kommunen.

I forskriften til Sirdal kommune heter det:

  • Redusere konfliktnivået mellom hundehold og allmenheten
  • Hindre at hund jager bufé på beite
  • Verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt yngling og perioder med ekstraordinære naturforhold