Home>Front>Dårlig skilting for utlendinger
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-20 14.06.10.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Dårlig skilting for utlendinger

Mange utlendinger er allerede kommet til Sirdal og vil gå til Kjerag. Men ingen skilt forteller dem at veien til Lysebotn er vinterstengt på grunn av snø. Verken på tysk eller engelsk.

Dermed må de snu uten å få oppfylt sitt store ønske om å gå til Kjerag. Med 50.000 besøkende til Kjerag i fjor, er det mange som ikke er kjent med norske forhold og at denne veien er vinterstengt. Derfor kreves det bedre serviceskilting.

  • Dersom det er ønskelig med serviceskilting av dette slaget, må kommunen ta det opp med Statens Vegvesen region sør, sier Fred Jonny Vikøren, byggeleder i Statens Vegvesen.

At veien er stengt, bør opplyses med skilting på Ålgård, der fylkesvei 45 starter. Likedan i Oltedal for de som kommer over Seldalsheia (gjerne fra Preikestolen) og skal videre til Sirdal. På Tonstad bør det også merkes for de som kommer den veien. Hvorfor ikke sette opp tre elektroniske tavler som lett kan redigeres med informasjon om veiforholdene. Språkmessig vil det også være en fordel.

  • Vi skal ha et møte med veimyndighetene i begynnelsen av mai da skal jeg ta opp problemet og saken der, opplyser ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune.

Foto: Ingen skilting for utlendinger om vinterstengt vei til Kjerag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-20 13.42.07.jpg

Vinterstengt står nederst i Suleskardet, men bare på norsk.

Annonse