Home>Nyhet>Isforholdene følges tett til påske
Nyhet Turløyper

Isforholdene følges tett til påske

  • Vi kommer til å følge isforholdene på de regulerte vannene tett, med jevne målinger fram til påske, sier Per Magne Sinnes og Jon Ovedal i Sira-Kvina Kraftselskap. Torsdag sjekket de Valevatnet.

Foreløpig kan du krysse Valevatnet når du kommer fra Ålsheia og skal over til Degevass. Det samme er tilfelle lenger vest der løypa går fra Gravassryggen over til Røynesdalen. Men bare kryssing der det er merket løype.

Isforholdene er ikke de beste. Ved måling er det ti centimeter gange tre lag med slush i mellom. Istykkelsen er varierende på grunn av ujevn islegging.

Svartevatnet kan krysses der Turistforeningen har merkede løyper.

Sira-Kvina Kraftselskap har bare ansvar for å sjekke isforholdene ved de regulerte vannene. Øvrige vann der det er løyper, har blant annet Sirdalsløyper ansvaret for.

Foto: Torsdag var det åpent deler av Valevatnet. Bilde er tatt i østre enden av vannet og fotografen har Degevassdemningen i ryggen. Foto: Per Magne Sinnes.

Annonse