Home>Front>Lokalinnsats er avgjørende
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 09.56.15.jpg
Front Nyhet

Lokalinnsats er avgjørende

  • Jeg liker frivillig innsats som de Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) representerer. Dagens innsats med høy lokalkunnskap setter jeg ekstra pris på. Det er helt avgjørende i en leteaksjon, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde etter åpningen av påskeberedskapen i Ådneram fredag. Hun var sammen med politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Statsråden var veldig godt fornøyd med demonstrasjonen som ble gjennomført i Suleskard-traktene. 15 snøscootere var med i leteaksjonen etter to gutter som hadde gått seg vill på nedturen fra Hilleknuten. I tillegg var redningshelikopteret fra 330.skvadronen deltaker i øvelsen..

FORF overrakte i februar ministeren en rapport på bestilling fra departementet, angående økende oppdragsmengder for frivillige organisasjoner. FORF ønsker 50 millioner kroner fra regjeringen, men Tybring-Gjedde kunne ikke love noe eksakt beløp eller når de vil ta beslutningen.

  • Flere og flere turister blir reddet av frivillige organisasjoner. Fra utlandet kommer det mange turister til det vakreste land for å oppleve en spennende natur. Det krever kunnskap og erfaring fra de som kommer og vil bruke naturen. Dessverre er det altfor mange som strekker strikken for langt, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Hun legger til at det hjelper lite med mye skredutstyr, hvis du ikke bruker det sammen med sunn fornuft om hvor du kan gå eller ikke. De bratteste skråninger må unngås for ikke å utløse skred.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har selv vært en profesjonell klatrer og deltatt i en skredgruppe. Hun har masse erfaring fra Røde Kors og Krigsskolen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 12.31.22.jpg

  • Statsråden var selv ”pasient” og ble fraktet bort på båre.

 

  • Vi har skyhøye forventninger til den rapporten vi laget på bestilling for justisdepartementet . Nå må politikerne bare komme med pengene, sier Jon Halvorsen, formann i FORF på landsbasis.

De frivillige organisasjoner må moderniseres og fornyes. Topp motiverte ungdommer vil gjerne delta, men da vil de gjerne spesialisere seg innenfor spesialområder som de kan best. – Da er de positive og genuint opptatt å få til gode samhandlinger, fortsetter Halvorsen.

Annonse

Demonstrasjonen fredag er en oppfølging av en rapport som ble overlevert statsråden 25. februar. Rapporten handler om de økende oppdragsmengdene for de frivillige organisasjonene. FORF ( Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) er en paraplyorganisasjon som består av Norsk Folkehjelp Sanitet, Røde Kors Hjelpekorps, Speidernes Beredskap, Norske Redningshunder, NAKs flytjeneste, Norsk Grotteforbund og Norsk Radio Relæ Liga. I tillegg er Øvre Sirdal Leitegruppe med i den lokale organisasjonen.

For å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, er det mange og ulike tiltak som må gjennomføres, som for eksempel:

  • Økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten
  • Satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten
  • Avgiftsfritak for kjøretøy som frivillige benytter i redningstjenesten
  • Å sikre tilgang til flere nødnett og medvirkning i arbeidet med neste generasjons nødnett

Foto: Øvre Sirdal Leitegruppe ved Arvid Tjørhom representerer lokalkunnskap. Her i samtale med politimester Hans Vik og statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 12.47.13.jpg

Lensmann Egil Netland, statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og politimester Hans Vik.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 12.59.12.jpg

Alle snøscooterne samlet på rekke og rad i Kilen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 14.16.32.jpg

Øvre Sirdal Leitegruppe sammen med statsråd, politimester og lensmann.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 12.45.07.jpg

Redningshelikopteret heiser opp en ”pasient” under øvelsen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 14.21.51.jpg

Gruppebilde av alle deltakerne på øvelsen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-04-12 12.50.31.jpg

Dyktig mannskap på redningshelikopteret når de skal redde liv og heise mannskap opp og ned.