Home>Front>Statsråd til Ådneram fredag
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-06 21.53.16.png
Front Nyhet

Statsråd til Ådneram fredag

Samfunnssikkerhetsminister, Ingvil Smines Tybring-Gjedde kommer til Ådneram i påsken. Fredag 12.april klokka 1100 skal de Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) holde en demonstrasjon for statsråden.

Demonstrasjonen henger sammen med en rapport som ble overlevert statsråden 25. februar. Rapporten handler om den økende oppdragsmengden for de frivillige organisasjonene. FORF er en paraplyorganisasjon som består av Norsk Folkehjelp Sanitet, Røde Kors Hjelpekorps, Speidernes Beredskap, Norske Redningshunder, NAKs flytjeneste, Norsk Grotteforbund og Norsk Radio Relæ Liga.

Organisasjonene har sammen utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å styrke redningstjenesten. Rapporten ble laget på bestilling fra Justisdepartementet.

Ministeren fikk presentert hovedutfordringene for organisasjonene, som over tid har opplevd en kraftig økning i antall oppdrag. For organisasjonene er det viktig å sette inn felles tiltak for å takle utfordringer som endringer i samfunnet vårt, klimaendringer, økende turisme og høye forventninger til tjenesten.

  • Hvis regjeringen velger å investere litt mer i redningstjenesten, vil avkastningen komme i form av styrket beredskap over hele landet, sier daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen til FORFs hjemmeside.
  • Vi trenger en satsing for å håndtere veksten i antall oppdrag og sikre mangfoldet og kompetansen hos de frivillige. Løfter dere investeringen litt til, vil dere få mye tilbake, sier han.

For å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, er det mange og ulike tiltak som må gjennomføres, som for eksempel:

Annonse

  • Økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten
  • Satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten
  • Avgiftsfritak for kjøretøy som frivillige benytter i redningstjenesten
  • Å sikre tilgang til flere nødnett og medvirkning i arbeidet med neste generasjons nødnett

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, mener rapporten kan spille en viktig rolle for redningstjenesten i tiden framover:

  • Denne rapporten er en viktig plattform for samarbeidet mellom de frivillig og det offentlige, sier han.

Foto: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde kommer til Ådneram. Foto: Frp.no

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-24 11.34.31.jpg

I februar var det FORF-øvelse ved Gravassryggen.