Home>Nyhet>Ta hensyn til villreinen
Nyhet

Ta hensyn til villreinen

Snøkledde påskefjell er en forlokkende arena for mange nordmenn, og snart fylles fjellene våre av sol- og snøhungrige nordboere. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og å vise hensyn til de fastboende. Villreinen er vanligvis svært sårbar for menneskelig forstyrrelse på denne tiden. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Kunnskapen om våre sørlige hardt pressede villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Villreinen er den eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Nettopp nå og ei tid framover vil kalvetunge simler bevege seg mot sine kalvingsområder, og etter en tøff lang vinter er de svært sårbare og forsaker, «kaster», fosteret om den må.

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mere tolerante.

Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødig forstyrrelse. På forhånd takk og nyt påskefjellet, skriver miljøavdelingen hos Fylkesmannen I Agder.