Home>Front>Anleggsstart for Soleiknuten
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 16.09.21-1.jpg
Front

Anleggsstart for Soleiknuten

Etter fem års planlegging kan Laila Helleberg endelig starte med anleggsarbeidet for Soleiknuten hyttegrend på mandag. 50 tomter inngår i første byggetrinn og 56 tomter i det neste.

Fem maskinentreprenører ga tilbud på arbeidene og Lindland Maskin AS fra Lyngdal ble vinner av anbudet. Inkludert i anbudet er også en skiløype med lys på to kilometer, en skikulvert og en skibro. Den er populær og vil ligge på 650-700 meter.

Vann og avløp til hele feltet skal komme fra Ålsheia og gå opp Skarlidalen. VA-anlegget kobles til det kommunale anlegget i Ålsheia.

Fra Fjellstuå skal veien utvides opp til Soleidalen og dagens sommervei skal være som nå, mens Laila Helleberg anlegger en ny, asfaltert helårsvei på øvre siden av nåværende trase og krysser midt oppi dalen og går på nedsiden av sommerveien opp til hyttefeltet.

  • Arbeidet med vei, vann og avløp vil ta to sesonger og ferdigstillelse er planlagt 30. september 2020. Først da kan en starte med hyttebyggingen, sier Helleberg.

For å finansiere utbyggingen har Helleberg solgt 11 hyttetomter uten byggeklausul for kroner 1.650.000 – 1.800.00. Kontraktene er signert.

Annonse

Den nye veien skal ha en stigning på 12 prosent, det er kommunens krav til private veier. Parallelt med veien skal det bygges en skiløype og mot toppen kommer det en skibro.

Kommunen skal overta deler av vann og avløpsanlegget vederlagsfritt mot å drifte det i etterkant. Kommunen får 50 prosent i fradrag av merverdiavgiften, mens utbygger får den andre halvpart, delt over en ti års periode med 1/10 utbetalt hvert år.

Den enkelte tomteeier er ansvarlig fra vann og avløp fra tomtegrensen og inn til hytta.

  • Hytteleverandør for de øvrige tomter er ikke valgt. Jeg ønsker et spesielt uttrykk for hyttegrenda, men mer vil jeg ikke si i denne omgang. Jeg er i forhandlinger med flere firmaer, sier Laila Helleberg som legger til at det pågår en prosess for å finne riktig uttrykk.

Reguleringsplanen omfatter 500 dekar. 285 dekar er avsatt til friområde og skiløyper. 110 dekar til fritidsboliger. 30 dekar til næring, som inkluderer blant annet 60 utleieleiligheter.

11 hyttetomter er uten byggeklausul. 22 tomter har et fotavtrykk eller BYA på 60 kvadratmeter. Åtte vertikaldelte hytter med 260 BYA fordelt på to boenheter med 170 kvadratmeter til hovedhytte og 90 kvadratmeter til garasje. Seks ordinære hytter a 220 kvadratmeter fordelt på 150 kvadratmeter, 50 kvadratmeter til garasje og 20 til anneks. De seks frittstående tomter som vender mot Ålsheia. Det er selve ”utstillingsvinduet”, sier Laila. Alle tomter er sørvendt.

Konsulentfirmaet Cowi i Kristiansand er prosjekterende, mens Novaform har byggeledelsen for prosjektet.

Foto: Laila Helleberg foran helårsveien til hyttefeltet. Veien kommer til høyre for nåværende sommervei.

Soleiknuten Hyttegrend med hytter (11 uten byggeklausul med ring rundt), løyper og veier.

Soleiknuten Hyttegrend viser plassering i forhold til Ålsheia og Forsbergløypa.