Home>Front>Bedre brannsikring – 4 m avstand
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-03 09.34.27.jpg
Front

Bedre brannsikring – 4 m avstand

Nytt regelverk er på trappene for å ha lik avstand mellom campingsenhetene der avstanden skal være fire meter, inklusive terrasser og levegger. Caravaneierne har ventet på det varslede regelverket som skal innføres fra 1. juli i år. Bedre brannsikring og avstand vil øke brannsikkerheten.

  • Nytt og likt regelverk for alle, er hjertelig velkommen. Det vil være med på å øke brannsikkerheten, sier Bjørn Reidar Kleppe, leder i Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Rogaland.

Kleppe håper justeringer og endringer vil gjennomføres med tilbakevirkende kraft på de enkelte campingplasser, når det nye regelverket trer i kraft. Ellers kan det ta lang tid og det vil slå urettferdig ut.

Mer permanente byggverk for helårscampere, der en bygger både terrasser og gjerder rundt byggverkene, forsterker behovet for klare avstandsregler. Dagens regelverk praktiseres forskjellig, fra kommune til kommune, og avstanden varierer fra tre til åtte meter. Det gjelder også spikertelt som de fleste har.

Den tragiske brannen på Sokn camping i Rennesøy, der tre personer omkom, har satt fortgang i arbeidet med nye regler.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslår endringer i TEK17 § 11–6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk, der høringen går ut i dag lørdag 4. mai.

Annonse

  • Nytt forslag er avstand på fire meter mellom hver campingenhet.
  • Forutsetningen er at campingenheten ikke overstiger 75 m², og ikke på noe punkt er høyere enn 3,50 meter.
  • I en campingenhet inngår: campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk.
  • Endringen foreslås innført fra 1. juli 2019.

Dagens regler gir rom for tolkning. Det vanligste i dag er at terrasser og levegger ikke inkluderes i campingenheten. Det er også ulike tolkninger av kravet til avstand. For faste, lave byggverk er kravet åtte meters avstand. Det blir et tolkningsspørsmål om campingvogner er faste byggverk eller ikke. For mobile enheter er kravet i dag tre meters avstand.

Overstiger campingenheten 75 gjelder andre regler, da må avstanden være minst åtte meter. Caravanclubben leier tre campingplasser, Hogstadvika i Sandnes. Hodne i Klepp og Holmen i Sirdal. Sistnevnte sted er det innført åtte meters avstand i en reguleringsplan.

  • Vi er de eneste som er pålagt krav om åtte meters avstand, det føler vi er svært urettferdig. Vi hadde plass til 90 vogner, men måtte redusere til 64. Saken er tatt opp med Sirdal kommune, uten hell, sier Kleppe.

I Sirdal kommune er det omkring 800 helårscampere. Disse er underlagt forskjellige regler. Enhetsleder Sven Magne Ousdal i Sirdal kommune har ikke lest de nye regler som er på trappene og vet ikke hva det vil innebære for campingvognene i kommunen.

  • Brannsikkerhet tar vi på største alvor og håper også at alle vogner har røykvarslere i fortelt og vogn, sammen med brannslukkingsapparat, sier Kleppe som er leder for 817 medlemmer i Rogaland.

På landsbasis er det 17.500 medlemmer i NBCC. 150.000 campingvogner er registrert i Norge, men klubben regner med at det totale antallet er om lag 350.000, siden de fleste har helårsplass. Bobiler utgjør 47.000 registrerte.

– Dersom regelendringen skal ha noe for seg, må den ha tilbakevirkende kraft, sier Kleppe og er redd det ellers vil dra ut og skape mye frustrasjon. Tenk ei campingvogn som flytter eller skal på service, da vil fire meters kravet tre inn. Det kan lett bety usunne forhold

Foto: Fire meters avstand innføres fra 1. juli. Da skal også terrasser telle med.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-03 09.57.24.jpg

I Sirdal er det omkring 800 campingvogner helårsplassert. Dette bilde er tatt på Sinnes.