Home>Kommunen>Forbedret resultat for Asvo
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0816.JPG
Kommunen Nyhet

Forbedret resultat for Asvo

Regnskapet for 2018 for Asvo Sirdal AS ble gjort opp med et underskudd på 34.470 kroner. Virksomheten eies 100 prosent av Sirdal kommune og er godkjent for tiltaket ”varig tilrettelagt arbeid ” (VTA) med ti arbeidsplasser. En sterk forbedring siden 2017 som gikk med 724.713 kroner i underskudd.

Skogbruksavdelingen har vært preget av stor aktivitet i fjor. Omsetningen økte med over 100.000 kroner. Det skyldes mange gode vedkunder. Snekkeriet hadde også en økning på 100.000 kroner. Her produseres hagemøbler, postkassestativ og interiørvarer.

Kremmerhytta (butikk) selger innkjøpte og egenproduserte varer. De hadde omsetningssvikt sammenlignet med 2017, men kom ut med overskudd på 45.000 kroner.

Tjenester er hovedsakelig oppdrag fra Sira-Kvina kraftselskap og Sirdal kommune. ”Håndverksavdelingen” inngikk avtale med Sira-Kvina om innkjøp av kabler. Der utfører de skrelling og selger kobber og aluminium til Norsk Gjenvinning. Allerede ved første levering hadde Asvo tjent inn igjen maskinene som ble kjøpt inn til formålet. I samme avdeling blir det produsert strikkede, tovede, vevde og sydde varer. Det meste selges i butikken.

Bedriftens vedtatte formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede, primært personer med psykiske og fysiske funksjonshemminger som er bosatt i Sirdal kommune.

Annonse

Formannskapet har vedtatt at Trine Klungland velges som nye styreleder. Solbjørg Tjørhom og Kåre Lindeland velges for to år, mens Elin Tesdal og Jon Uleberg har ett år igjen av sin periode.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Rolv Guddal (a) ble utpekt til å representere Sirdal kommune ved generalforsamlingen 21. mai.

Foto: Sølvi Manneråk tiltrådte som ny daglig leder i Asvo i september 2018.