Home>Front>Kapasitetsøkning med nytt strømnett
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-02 14.14.49.jpg
Front

Kapasitetsøkning med nytt strømnett

  • Sammenhengende strømnett på 420 kilovolt (kV) fra Sauda til Kristiansand er en betydelig og viktig kapasitetsøkning i Vestre korridor, sier prosjektleder Nils Sirnes i Statnett.

Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013, og arbeidene med å fullføre hele Vestre korridor vil pågå fram til 2021-2022. Hensikten med tiltakene er å øke forsyningssikkerheten, og legge til rette for å knytte til ny produksjon og høy utnyttelse av nye mellomlandsforbindelser til England og Tyskland, og eksisterende forbindelser til Danmark og Nederland.

Sentralnettet har nå fått kapasitet til å koble til den nye kabelen til Tyskland. For høyutnyttelse av de nye kablene både til Tyskland og England, er det behov for ytterligere forsterkninger i Vestre korridor. Planen er at dette vil utføres i løpet av de to neste årene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-11 16.56.41.png

Det som gjenstår, er å ferdigstille transformatorstasjoner i Sauda, Hylen, Lysebotn og på Tjørhom. I tillegg gjenstår en del ledningsarbeid før hele Vestre korridor er ferdig oppgradert fra 300 kV til 420 kV.

Til nå er 270 kilometer eksisterende kV-ledninger oppgradert til 420 kV. Det bygges 250 kilometer ny 420 kV ledning og det bygges til sammen åtte nye stasjonsanlegg.

Mellom Ertsmyra på Tonstad og Kvinesdal er det bygget 46 kilometer ny ledning på 420 kV. Nå jobbes det med ny likestrømsledning på 54 kilometer fra Ertsmyra til Vollesfjord på 525 kV. Denne skal kobles til kabelen som skal gå til Tyskland. Ledningsentreprenør Dalekovod (Kroatia) har hatt ansvaret for dette arbeidet, mens konkurrenten Valard fra Canada har hatt det nordlige arbeidet fra Tonstad til Lysebotn.

Annonse

Mellom Ertsmyra og Lysebotn er det en ny 420 kV ledning på 51 kilometer. Gjenstående arbeider er den 16 kilometer lange strekningen fra Lysebotn til Duge. I tillegg gjenstår Ertsmyra – Fjotland, som blir ferdig i 2019.

Designmast

Ved Øygardstølen eller parkeringsplassen til Kjerag, er det montert ei spesiell designmast. Den eneste i sitt slag. Industridesigner Eva Widenoja står bak designmasten og det nye ”landemerket”.

Ertsmyra – Tyskland

Kabelen NordLink fra Ertsmyra via Vollesfjord til Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland pågår. Den undersjøiske kabelen blir 520 kilometer og har en kapasitet på 1.400 MW. Ferdig i desember 2020. På Ertsmyra pågår ferdigstillelse av omformeranlegget. Statnett eier 50 prosent av denne mellomlandsforbindelsen, mens de tyske selskapene TenneT og investeringsbanken KfW eier den andre halvparten.

Økningen innen vindkraft og solkraft i Tyskland har vært stor de siste årene. Når vinden blåser og solen skinner vil det gjerne være overskudd av fornybar kraft i Tyskland, noe som også fører til lavere priser enn i Norge. Denne kraften kan importeres og dermed la vannet vi produserer mesteparten av vår kraft fra ligge i magasinene. Når det er lite vind og sol i Tyskland slik at behovet for kraft går opp og prisene blir høyere enn i Norge, kan vi produsere vannkraft og eksportere det til Tyskland.

Suldal – England

Sammen med britiske National Grid er Statnett i gang med å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen North Sea Link på 720 kilometer vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang, og gi fordeler på begge sider av kabelen, som går fra Suldal til Blyth i England. Kabelen har samme spenning og kapasitet som kabelen til Tyskland. Den tas i bruk i 2021.

Når det blåser i Storbritannia og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i Storbritannia kan de så kjøpe kraft fra oss. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet:

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge
  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den.
  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Storbritannia, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.
  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris over året og mellom ulike år.

Grønn energi

Spenningsoppgraderingen fra 300 kV til 420 kV i Vestre korridor, korridoren er en felles betegnelse for sentralnettet mellom Kristiansand til Sauda. Ertsmyra på Tonstad blir et viktig knutepunkt i denne oppgraderingen med transformatorstasjon og strømretteranlegg.

To ledninger eller ”motorveier” nordover og to sørover, erstatter gamle ledninger som blir revet. De nye ”motorveiene” skal gi et kapasitetsløft sammen med økt forsyningssikkerhet overfor de lokale distributørene som leverer strøm til alle husstander og næringslivet.

Oppgradering og utveksling gir mer grønn energi. Det vil bidra til framtidens klimavennlige energisystem.

Fakta antall master og fundamenter:
Vestre korridor er delt inn i tre ledningsprosjekter.

Ledningspakke 1, strekningen Feda til Tonstad: ca 330 master og fundamenter.
Ledningspakke 2, strekningen Tonstad til Lysebotn, ca 285 master og fundamenter
Ledningspakke 3, strekningen Lysebotn til Sauda: ca 250 master og fundamenter.

Hver mast har ett fundament, og fundamentet består av fire punkter: ett til hvert masteben.

2018 var det året med høyest aktivitet i Vestre korridor-prosjektet, med ca 500 mennesker involvert totalt.