Home>Kommunen>Kvadratrute er i fare
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-12 13.33.12.jpg
Kommunen Nyhet

Kvadratrute er i fare

Passasjergrunnlaget for Kvadratruten som kjøres fra Sinnes via Tonstad til Kvadrat handlesenter er synkende. Ruten kjøres annen hver lørdag. Formannskapet har vedtatt at ruten endres fra fast rute til bestillingsrute. Ruten vil ikke bli kjørt om det er færre enn tre som har bestilt.

Avtalen mellom Sirdal kommune og Tonstad taxi ble inngått i 2017 og gjelder for 2018 og 2019. På møte 4. april mellom partene ble det opplyst at passasjergrunnlaget har vært synkende og i senere tid stabilt svært lavt. Partene ble da enige om at ruten burde omgjøres til bestillingsrute, selv om det er i kontraktsperioden.

I mars og april har det vært bare en passasjer på rutene. I kontraktsperioden har det vært passasjerer fra Øvre Sirdal kun to ganger.

En justering av avtalevilkår i inneværende kontraktsperiode vil være hensiktsmessig ut fra kostnader, samfunnsøkonomi og miljø. Ved bestilling vil transportør kunne tilpasse størrelse på kjøretøy ut fra passasjerantall, skriver rådmannen

Ved utløpet av kontrakten, vil formannskapet senere i høst drøfte ordningen og om den skal videreføres eller utløpe.

Annonse