Home>Front>Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg
Front Nyhet

Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard

  • Vi er nå inne i en ti års periode der vi planlegger å investere for 3,5 milliarder kroner fram til år 2025. Det vil forbedre selskapets produksjonskapasitet med blant annet 190 GWH, sammen med elektromekanisk oppgradering som sikrer fortsatt stabil drift i flere tiår fremover, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap.

To milliarder kroner er planlagt brukt til rehabilitering av kraftverk, 0,8 milliarder til forsterkning av dammer og 0,7 milliarder til utbygging av ny energi.

20 av 50 dammer skal forsterkes med bedre beskyttelse, etter krav fra myndighetene. Fire år ble brukt til å oppgradere Svartevatndammen. Nesjen-dammene oppgraderes de neste to årene, Harald Andreas Simonsen er prosjektleder for dette arbeidet, mens Per Magne Sinnes er byggeleder.

To av kraftstasjonene oppgraderes fra 300 kilovolt (kV) til 420 kV, mens Tonstad kraftverk får ny tilknytning til Statnetts nye Ertsmyr transformatorstasjon. De gamle relébaserte styresystemene i stasjonene byttes ut med moderne digitale og programbaserte systemer. Tonstad kraftverk er Norges største målt i årlig produksjon og dermed også det sentrale kraftverket i Sira-Kvina kraftselskap. Med en årsproduksjon på cirka 4.000 GWh produserer dette mer enn de seks øvrige kraftverkene til sammen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-12 10.15.57.png

Gjennomsnittlig årsproduksjon er på 6.7 TWh de siste ti årene. Med en nyttejustert tilgjengelighet på mer enn 98 prosent på selskapets maskiner, gir det god uttelling til eierne, som har samme sammensetning siden starten i 1963, da selskapet ble grunnlagt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-12 09.32.21.png

Sira-Kvina Kraftselskap er et DA-selskap, det betyr delt ansvar. Driftssentralen på Tonstad er hjertet for produksjonen. Der tilrettelegges det for kjøp og salg, lagring og produksjon. Eierne holder orden på sine vannmengder, så det glir smertefritt. En stille børs, som tikker døgnet rundt. Prisene svinger, derfor er det nødvendig med en fleksibel drift. På det daglige morgenmøte meldes kraftbehovet inn til Statnett.

Annonse

Bruttoinntektene for produksjonen fra selskapet i 2018 var anslagsvis på tre milliarder kroner. Sira-Kvinas årlige kostnader til drift, vedlikehold og rehabilitering er i størrelsesorden 500 millioner kroner.

Hovedkontor

Da kraftselskapet ble etablert i 1963 ble det bestemt at hovedkontoret skulle ligge på Tonstad. Under fornyelse av konsesjonen prøver politikerne i Sirdal å få inn i bestemmelsene at hovedkontoret fortsatt skal være på Tonstad.

  • Eneste grunn til at vi er på Tonstad fortsatt, er at medarbeiderne gjør en formidabel god jobb. I tillegg har vi høy kompetanse, der 45 prosent har doktorgrad, master eller bachelor, mens resten av de 103 årsverkene er fagarbeidere eller teknikere, sier Tjørhom som ønsker at politikerne ikke tar tilstedeværelsen av bedriften for gitt og støtter oss.

Dette er viktig for eierne, sammen med at vi er blant de mest kostnadseffektive i bransjen. Til nå ligger Sira-Kvina på fem-sjette plass av 25 selskaper, noe Tjørhom er fornøyd med.

Selskapet har de siste årene hatt sine beste driftsår økonomisk. HMS-tallene viser null skader registrert de siste 12 måneder. Medarbeiderne og eierne er tilfredse.

  • Råvarene våre er evigvarende, men diamanter må poleres for å skinne like flott i framtiden som de har gjort til nå. En del av anleggene er kraftig slitt og trenge rehabilitering for å fortsatt kunne levere høy verdiskapning, sier Tjørhom og legger til at årsproduksjonen utgjør fem-seks prosent av landets produksjon.

Vannveisystemet