Home>Front>Statnett investerer 30 milliarder
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-10 09.58.42.jpg
Front

Statnett investerer 30 milliarder

Nesten 30 milliarder kroner bruker Statnett i investeringer i prosjekter i Sør-vest Norge, for å bidra til framtidens klimavennlige energisystem. Styrking av sentralnettet i Vestre korridor (vår region) med økt kapasitet og forsyningsnett. To nye kabler til utlandet, nye transformatorstasjoner som skal fange opp vindkraft, solcellepanel og små kraftverk. Sikrere og bedre nett til forbrukerne.

Investeringene fordeles med;

  • Oppgradering av Vestre korridor fra Kristiansand til Sauda fra 300 kV til 420 kV anslått til 6.6 – 6.8 milliarder.
  • To nye kabelforbindelser: Fra Vollesfjord til Tyskland og fra Kvilldal til England, der Statnetts andel (50 prosent) er estimert til 1,5-2,0 milliarder Euro (20 milliarder).
  • Bjerkreim transformatorstasjon 0,4 – 0,6 milliarder.
  • Nytt ledningsnett og transformatorstasjon fra Lysebotn til Sandnes/Time: Lysebotn – Fagrafjell (venter på konsesjon) 1,8 – 2,1 milliarder.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-11 11.27.19.png

Grunnarbeidene som ble utført på Ertsmyra på Tonstad dekker et areal på hele 138 000 kvadratmeter Ertsmyra er et viktig knutepunkt i. Her er Statnetts Vestre korridor plassert sammen med NordLink og Agder Energi. I tillegg er det også forbindelse til Tonstad kraftverk som er en del av Sira-Kvina Kraftselskap.

Der skal likestrømlinjen ( konstant strømstyrke ) fra Ertsmyra – Vollesfjord på 525 kV gå, med kabel videre til Tyskland. Likestrøm egner seg bedre til å transportere strøm over store avstander. I sentralnettet går det vekselstrøm.

Linjene med likestrøm og vekselstrøm (vekselstrøm er elektrisk strøm som skifter retning periodisk, slik at det er like mye strøm i begge retninger langs en leder)

Annonse

kommer og går til Ertsmyra. Anlegget er meget avansert og digitalisert anlegg.

Nå kan varmen fra viftene utnyttes til oppvarmet vann som skal gå i en sløyfe opp gjennom tilførselstunnelen på 70 mm til Tonstadtippen. Der det er det planlagt å etablere settefiskanlegg for ørret med spillvarmeressursen fra Statnetts anlegg. Vannet vil da holde en temperatur på 10 – 11 grader.

  • En meget bra utnyttelse som gjør at varmen ikke går til spille med dette avanserte opplegget, sier Knut Birkeland som er byggeleder for Statnetts NordLink prosjekt.

Sju transformatorstasjoner er fraktet og montert i NordLink-anlegget. De har hver en vekt på 230 tonn og ble fraktet fra Kvinesdal til Ertsmyra. En spesiell manøver i seg selv. ALE har hatt transportoppdraget, mens ABB har kontrakten for strømretteranlegget.

Nettleien betaler

Strømregningen vår er inndelt i nettleie og strømforbruk. Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt avgifter til staten. Dette er noe du betaler til ditt nettselskap uavhengig av strømleverandør. Halvparten av nettleien du betaler går til staten i form av forbruksavgift, merverdiavgift og avgift til Energifond.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nettselskapene får rammer for hva de kan ta i nettleie, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. NVE har beskrevet retningslinjer for hvordan nettleien kan fastsettes. Nettselskapene velger den konkrete utformingen av prisene. Vel en tredjedel av det du som kunde betaler i nettleie tilfaller et regionalt nettselskap, slik dette eksempelet fra Lyse Elnett viser.

Når anleggene på Ertsmyra er ferdige og tas i bruk for fullt, vil det dryppe ca 15 millioner årlig inn i kassen til Sirdal kommune i form av eiendomsskatt.

Transporten av transformatorene var krevende, Se video:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Em8x2zIlEGo[/embedyt]