Home>Kommunen>Tre søkere til kommuneoverlege
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Tre søkere til kommuneoverlege

Tre leger har søkt den ledige stillingen som kommuneoverlege i Sirdal kommune etter at Ivan Jovovic har sagt opp og flytter fra kommunen.

Hilde Vaiva Tonstad Brogaard er konstituert som kommuneoverlege i Jovovics permisjonsperiode fram til 30. juni. Hun har søkt den ledige stillingen.

Dorthe Normann Nielsen, vikarlege i dag, har også søkt som kommuneoverlege. Den tredje søkeren ønsker ikke navnet sitt offentlig.