Home>Nyhet>22-25 elever ved skigymnaset til høsten
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 10.52.41.jpg
Nyhet

22-25 elever ved skigymnaset til høsten

22 – 25 elever vil begynne ved Sirdal videregående skole til høsten. Det er cirka dobling fra fjoråret sier rektor Johan Vesteraas som er godt fornøyd. De fleste ønsker skiskyting og langrenn. Få søkere til fotball- og skytelinjen.

  • Tiltakene vi har iverksatt for å bedre elevtallet, ser ut til å ha lykkes, sier Vesteraas og viser til at elevene som søker er bosatt i Rogaland, Agder og Telemark.

”Førstevalg Sirdal” som skolen, fylkeskommunen og kommunen iverksatt i fjor, gir nå resultater.

Sirdal kommune betaler 50 prosent av lønnen til Roger Gruben til prosjektet; ”Førstevalg Sirdal”, den andre halvparten av lønna til Gruben er det Sirdal Ski som betaler.

Sirdal Ski eies av skiskytterkretsene Rogaland og Agder, mens Tonstad Idrettslag tar seg av langrennsdelen. Sirdal Ski er det lengstlevende skiskyttermiljøet i Norge, de har holdt på siden starten på 1990-årene.

Vesteraas sier at det eksakte elevtallet er litt usikkert helt frem til skolestart. Han regner med cirka 22 elever i 1. klasse. På andre trinnet blir det 12 elever. VG 3 har 25 elever, av disse er det fire som tar fjerde året på skolen.

Annonse

Skolen har nå fått tillatelse til at elevene kan ta videregående skole over fire år og dermed satse mer på idretten. Fire elever har valgt dette for neste skoleår og Vesteraas forventer at det vil bli flere i framtiden som velger den muligheten.

I tillegg er det lagt merke til at skolen det siste året har fått mange gode resultater på landsnivå. Under Norgesmesterskapet i skiskyting fikk en elev gull og sølv i 19 års klassen. Videre var det fem elever som deltok i Norgescupen for skiskyting. Det er normalt med mange representanter der. Mer oppsiktsvekkende var det at to elever i år deltok i Norgescupen i langrenn.

Foto: Rektor Johan Vesteraas er fornøyd med søkertallet til skolen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-25 17.37.31.jpg

Effekten av å ansette Roger Gruben har gitt resultater.